top of page

Stand van Zaken - ISVAG

Bedankt, ook uit naam van het milieu!

U was niet alleen. Samen met u dienden ook 1.601 andere mensen een bezwaarschrift in tegen de aanvraag om de exploitatievergunning voor de bestaande ISVAG-oven in Wilrijk vervroegd te vernieuwen en een warmtenet aan te leggen.

Die massale steun bevestigt voor ons dat we niet alleen staan in de strijd tegen deze aanvraag. Uit naam van de MINA-raad van Aartselaar, de buurtbewoners en het milieu, willen wij u dan ook hartelijk bedanken.

 

Begin juli werd deze aanvraag door het Departement Omgeving onvolledig en onontvankelijk verklaard, het is nu aan ISVAG om de bezwaarpunten aan te passen en/of aan te vullen. De volledig uitleg over deze beslissing vindt u in ons nieuwsbericht.

Ondertussen heeft ISVAG de tweede vergunningsaanvraag ingediend voor de exploitatie van de nieuwe verbrandingsoven.

Het openbaar onderzoek m.b.t. voorliggende aanvraag wordt simultaan door de gemeente Aartselaar en de stad Antwerpen georganiseerd van 9 november 2018 t.e.m. 9 december 2018.

De MINA-raad van Aartselaar en de gemeentelijke dienst Omgeving nemen een gerenommeerd Gents advocatenkantoor onder de arm, gespecialiseerd inzake omgevingswetgeving, om een uitgebreid en gefundeerd bezwaarschrift samen te stellen en ter beschikking te stellen van alle burgers.

Dit bezwaarschrift kunt u eerstdaags hier verwachten. Wij hopen wederom op uw steun!

De stad Antwerpen organiseert een informatievergadering over de aanvraag op 21 november 2018 om 18u00 op het volgende adres: Francis Wellensplein 1 -2018 Antwerpen (den Bell).

We geven u alvast inzage in de bijlagen van de nieuwe omgevingsvergunning.

Deze documenten liggen eveneens ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente Aartselaar. 

3.1 bijlage C1 voorwerp van de aanvraag

3.1 bijlage C1_2 verantwoordingsnota milieu

3.5 bijlage R2 opslag van afvalstoffen

3.5 bijlage R2A verwerking van afvalstoffen

3.5 bijlage R2B verbranden van afvalstoffen

3.5 bijlage R17.3_1 opslag van PMGE

3.5 bijlage R17.3_2 tabel 1

3.5 bijlage R43_02 ondertekende verklaring

3.5 bijlage R43A grote SI

3.5 bijlage R43B SI

3.6 bijlage C6 materialen grst en processen

3.6 bijlage C6.7 energiestudie

3.7 bijlage C7_02 toestellenlijst

3.11 bijlage Q2 wijziging alg sect

5 bijlage V1 vegetatiewijzigingen

6 bijlage D1_2 goedkeuringsverslag MER

6 bijlage D1_4 MER ISVAG

7.1 bijlage E1 effecten op mobiliteit

7.3 bijlage E3 effecten op het watersysteem

7.3b bijlage E3bis hemelwaterstudie

7.4 bijlage E4 effecten luchtkwaliteit

7.5 bijlage E5 effecten geluid en trillingen

7.8 bijlage E8 effecten onroerend erfgoed

7.9 bijlage E9 effecten licht of straling

7.10 bijlage E10 effecten productie afvalstoffen

B26 bijlage 1 advies Gecoro

B26 bijlage 3 motivatienota

registratie
bottom of page