Stand van Zaken - Bezwaarschrift ISVAG omgevingsvergunning - 13 maart 2020

ISVAG omgevingsvergunning - fase 3

TITEL

 

Tekst met overzicht aantal bezwaarschriften

Drie opvallende vaststellingen hierbij

 

  • 1

  • 2

  • 3

Hoe gaat het nu verder?

Tekst

Onze standpunten

 

  • 1

  • 2

 
 

MINA-raad Aartselaar

Baron Van Ertbornstraat 1 - 2630 Aartselaar, Belgium

  • Facebook - P.R.O.P.E.R.

Bezoek de Facebookpagina
van onze vrienden van P.R.O.P.E.R.