Man Signing

Bezwaarschrift verdere exploitatie

ISVAG omgevingsvergunning verdere exploitatie

Beste inwoner van Aartselaar en buur van de ISVAG-afvaloven,

Het vorige Openbaar Onderzoek liep van 15 juli tot en met 13 augustus 2022

Via onze website werden meer dan 700 bezwaren door burgers ingediend bij de bevoegde klantendienst omgeving van de stad Antwerpen. Waarvoor dank!


Ondertussen wordt er een nieuw openbaar onderzoek ingesteld van 29 augustus tot 27 september 2022.

​Stad Antwerpen moet zijn onderzoek wegens procedurefouten herdoen. Zowel de stad Antwerpen als de gemeente Aartselaar organiseren het nieuwe openbaar onderzoek van 29 augustus tot 27 september 2022.

Wij doen hierbij dan ook een warme oproep om binnen de termijn van het openbaar onderzoek (tussen 29 augustus en 27 september 2022) bij het college van burgemeester en schepenen massaal schriftelijk bezwaar in te dienen.


Om dit te faciliteren, kan u het hierbij gevoegde ontwerp van bezwaarschrift gebruiken, dat enkel nog moet worden voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum.

 

U mag dit getekend document bezorgen aan het onthaal van het gemeentehuis te Aartselaar of doorsturen naar milieu@aartselaar.be

Vermeld op uw bezwaarschrift steeds duidelijk het gemeentelijk referentienummer: 11001/2018/00012


U kunt eveneens onderstaand webformulier invullen.  
Verspreid dit massaal en bezorg uw bezwaarschriften zeker en vast tijdig (voor 27 september).

Persconferentie 13 september 2022:

- presentatie Dr N. Van Larebeke

- presentatie AVR