MINA-raad Aartselaar

Baron Van Ertbornstraat 1 - 2630 Aartselaar, Belgium

  • Facebook - P.R.O.P.E.R.

Bezoek de Facebookpagina
van onze vrienden van P.R.O.P.E.R.

Waarom onze gezondheid moet kunnen rekenen op gezond verstand

Tussen 9 februari en 11 maart verzamelden we 1.602 bezwaarschriften tegen de verlenging voor onbepaalde duur van de exploitatievergunning voor de bestaande verbrandingsoven, die niet los kan worden gezien van de vergunning voor de bouw en exploitatie van de nieuwe oven. Voor 3 juni moet Joke Schauvliege, Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw haar beslissing nemen over de verlengingsaanvraag. Onze argumenten tegen de verlenging van de exploitatievergunning zijn intussen bekend: door de aanvraag tot verlenging van de vergunning te koppelen aan de aanvraag voor de aanleg van een warmtenet, worden we voor een voldongen feit geplaatst: als het warmtenet wordt vergund, vraagt dat een g