Mijn korte Ritten


De gemeente Aartselaar schreef zich in op de actie "Mijn korte ritten 2013". Iedere inwoner kan zich individueel inschrijven en verbindt zich er toe alle korte ritten tussen 21 maart en 21 april 2013 te voet of met de fiets te doen en op deze manier het milieu te helpen.


MINA-raad Aartselaar

Baron Van Ertbornstraat 1 - 2630 Aartselaar, Belgium

  • Facebook - P.R.O.P.E.R.

Bezoek de Facebookpagina
van onze vrienden van P.R.O.P.E.R.