Voetweg 20


Het advies van de Milieuraad om de voetweg 20 te openen, kreeg positieve reacties van het College en van de vzw "Trage wegen"


MINA-raad Aartselaar

Baron Van Ertbornstraat 1 - 2630 Aartselaar, Belgium

  • Facebook - P.R.O.P.E.R.

Bezoek de Facebookpagina
van onze vrienden van P.R.O.P.E.R.