top of page

De onverkwikkelijke wegen van ISVAG.... de Milieuraad onthult!


Door ISVAG werd een brochure verspreid in de gemeente Aartselaar. In deze brochure worden de inwoners uitgenodigd op een “buren-infomoment” op zaterdag, 14 oktober a.s.

In de brochure worden de plannen voor de bouw van een nieuwe, grotere afvalverbrandingsoven op de huidige locatie toegelicht.

De informatie die in deze brochure verstrekt wordt, is echter foutief en tendentieus.

De Aartselaarse Milieuraad voert al jaren actie tegen deze praktijken en wil ook nu reageren.

Wij willen aantonen dat door een aantal begunstigden een loopje wordt genomen met de wetten en enkel persoonlijk belang nog telt…

Het College van Burgemeester en schepenen van de gemeente Aartselaar verspreidt nu, via de website van de gemeente, een document dat de informatie uit de ISVAG-brochure duidelijk weerlegt…

In bijlage vindt u zowel de tekst van de gemeente (”ISVAG_Fact Check en Duiding”) als de onthullende tekst van de Milieuraad over de dubieuze activiteiten van ISVAG (“de onverkwikkelijke wegen van ISVAG”)

Als Milieuraad vinden wij het onze plicht om de bevolking op de hoogte te stellen van deze feiten zodat iedereen met objectieve gegevens naar het “buren-infomoment” kan gaan en objectief kan oordelen over voor- en tegen…

Wij hopen dan ook dat de media onze angst en bekommernis zullen doorspelen aan de bevolking van onze regio…

Met vriendelijke groet

Ronny Verelst

Voorzitter Milieuraad Aartselaar


bottom of page