top of page

Vergunningsaanvraag ISVAG onontvankelijk en onvolledig verklaard


Op 3 juli jongstleden verklaarde het Departement Omgeving de aanvraag omgevingsvergunning die door ISVAG werd ingediend voor de bouw en exploitatie van de nieuwe afvaloven, onontvankelijk en onvolledig.

Waarom werd de aanvraag onontvankelijk verklaard?

1- de verplaatsing van de Aquafin collector is niet bekend bij het Departement

2- bufferbekken naastgelegen industriegebied wordt niet gecompenseerd

3- onduidelijkheid of het buffer- en infiltratiebekken zich gedeeltelijk bevindt in natuurgebied

4- onduidelijkheid of de werfzone voor zowel stedenbouwkundige als exploitatie activiteiten dient

Waarom werd de aanvraag onvolledig verklaard?

De planelementen komen niet overeen met de tekeningen en de ingegeven nota, enkele addenda ontbreken, oriënterend bodemonderzoek ontbreekt,...

Het Departement Omgeving kwam ook nog met enkele algemene bemerkingen zoals o.a. het ontbreken van een sloopopvolgingsplan, onvolledige archeologienota, onvolledige tekeningensets en andere discrepanties.

Wat betekent dit nu juist?

In het kort: het uitstellen van de aanvang van de vergunningsprocedure voor de bouw-exploitatie van de nieuwe oven. Deze verklaring betekent dus enkel dat ISVAG zijn aanvraag moet aanvullen met alle gevraagde informatie en gegevens, opdat bij de herindiening de aanvraag wel volledig en ontvankelijk kan worden verklaard. Hierna zal de eigenlijke vergunningsprocedure met advies- en inspraakronde (openbaar onderzoek) zijn beslag zal kennen.

En tot slot, niet te vergeten!

volgens een uitvoeringsplan goedgekeurd door de Vlaamse regering moeten Vlamingen tegen 2020 15% minder afval produceren dan in 2015.

Hierdoor is de bestaande verbrandingsoven overbodig tegen de einddatum van de huidige vergunning.

Lees je graag het volledige verslag? Klik dan hier. Veel leesplezier!


bottom of page