top of page

Omgevingsvergunning ISVAG werd geweigerd


Vlaams minister voor Omgeving en Natuur Koen Van den Heuvel heeft woensdag de omgevingsvergunning voor de nieuwe afvalverbrandings-oven van ISVAG geweigerd. Als reden werd opgegeven dat de vergunning niet toegekend kan worden zonder bijgevoegde aanvraag voor de afbraak van de bestaande oven.

Verdere uitleg vindt u in dit nieuwsbericht van Gazet van Antwerpen.

De reactie van Dhr Heylen aan de redactie van ATV, vindt u hier.

Wat denkt u van een herlocatie naar de Antwerpse haven?

Uiteraard zijn wij zeer tevreden over het niet toekennen van de vergunning, vooral omdat ISVAG nu misschien wel een grondige studie kan maken voor de - zoals jaren geleden oorspronkelijk voorziene - herlocatie van de oven. Woorden van de heer Heylen zelf trouwens, we gaan enkele jaren terug in de tijd.

Besparing van meer dan 20 miljoen Euro

De ISVAG-oven bouwen in de Antwerpse haven zal ruim meer dan 20 miljoen euro minder kosten.

De Antwerpse belastingbetaler zal dit graag horen!

Het warmtenet is per definitie veel compatibeler met en bijgevolg veel rendabeler voor de massaal in het havengebied aanwezige procesindustrie, waardoor beduidend meer C02-emissies kunnen worden vermeden.Dit zal de Antwerpse klimaatdoelstellingen uiteraard erg positief beïnvloeden.

En we herhalen ook nog even uit vorige nieuwsberichten:

De kostprijs van de nieuwe oven in Wilrijk werd geraamd op 175 miljoen Euro, zowat 40 miljoen Euro meer dan de afvaloven/biostoomcentrale kost die de n.v. Bionerga momenteel bouwt in Beringen. Bovendien is Bionerga een zuiver privé-bedrijf, waardoor het kapitaal wordt verkregen van private partners-investeerders. In tegenstelling met ISVAG, waar het de belastingbetaler is die alle kosten moet ophoesten.

Uw portemonnee en de onze dus...

Betere bereikbaarheid

De oven zou in de Antwerpse haven perfect per schip en spoor bereikbaar zijn conform het Vlaams afvalplan huishoudelijke afvalstoffen.

Vvuilniswagens vervoeren jaarlijks nu ca. 160.000 ton afval naar de ISVAG-oven en zorgen voor het ophalen en afvoeren van jaarlijks ca. 32.000 ton verbrandingsresten. Als we alles samen tellen, verspreid over 3 jaar, komen we op maar liefst 125.508 vrachtwagenbewegingen voor verbranding + 8.554 vrachtwagenbewegingen voor reststoffen in Wilrijk.

Stel u even voor dat deze kunnen verdwijnen uit het Wilrijkse verkeer?

Hoger rendement warmtenet

De verwerkingskost van het afval zou voor de ISVAG-gemeenten omwille van het hogere rendement van het warmtenet in de Antwerpse haven beduidend lager liggen dan indien de oven op de huidige locatie in Wilrijk zou worden gebouwd. Vergelijk het ook weer met de oven die de nv Bionerga in het Limburgse havengebied bouwt, waarbij een verwerkingskost wordt geambieerd die meer dan 40% lager ligt dan wat ISVAG aan zijn vennoten heeft meegedeeld voor de nieuwe oven in Wilrijk.

Conclusie

Wij geven de Antwerpse haven graag een kans als nieuwe locatie voor de ISVAG verbrandingsoven.

En als extraatje voegen we hier nog graag aan toe:

wat als we ook zouden nadenken over het gebruik van elektrische ophaalwagens voor restafval, waarbij de gegenereerde elektriciteit uit de oven wordt gebruikt?

 

De uitgever van deze tekst is de gemeentelijke milieuadviesraad, een onafhankelijk adviesorgaan, waarvan de stemgerechtigde leden, zoals statutair bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2019, uitgesloten zijn van enig lokaal politiek mandaat. Meer info te verkrijgen via MINAraadAartselaar@gmail.com


bottom of page