top of page

Begrijpe wie begrijpen kan...


We lezen sinds kort op de website van ISVAG als volgt:

<<ISVAG neemt kennis van de oproep van de Milieuraad van Aartselaar (MINA) “om met zoveel mogelijk mensen” klacht in te dienen tegen de werken aan het warmtenet op het industrieterrein Terbekehof in Wilrijk.>>

Voor zover ons bekend, was dat niet de vraag die wij aan jullie hebben gesteld. Wat we wél vroegen daarentegen:

<<We willen met zoveel mogelijk verschillende mensen deze huidige situatie aan 2 Vlaamse instanties doorgeven en hierdoor druk uitoefenen

om een correcte afhandeling te bekomen.>>

1- een verzoek tot handhaving tot het stoppen van de werken op het exploitatieterrein zonder vereiste administratieve vergunning

2- een klacht tot overtreding met betrekking tot het ontbreken van de webapplicatie met vermelding van de genomen beslissingen door de opdrachthoudende vereniging ISVAG.

Tijdens de Wilrijkse districtsraadsvergadering van 5 december weigerde de ISVAG-voorzitter verdere uitleg te verschaffen over het voortduren van de werken aan/van het warmtenet op het exploitatieterrein. Vreemd toch?

We herhalen nogmaals: elke Europese staatsburger heeft een absoluut recht op dergelijke concrete milieu-informatie (verdrag van Aarhus). Wie dit miskent, miskent niet alleen de Europese regelgeving maar meteen ook de grondwet.

En verder...

<<ISVAG betreurt dat een officiële gemeentelijke instantie als de Milieuraad van Aartselaar de burgers bewust een rad voor de ogen draait en hen aanspoort verschillende Vlaamse administraties te bestoken met klachten die juridisch niet gegrond zijn>>

Wees gerust.... onze woorden zijn gegrond...en we worden juridisch zwaar ondersteund.

Bindt ISVAG de Aartselaarse MINA-raad de muilkorf aan?

De MINA-raad vernam vandaag ook dat ISVAG het gemeentebestuur eerder deze week met een officiële brief heeft opgeroepen om niet langer via de MINA-raad de ISVAG-plannen te dwarsbomen.

Niet alleen schendt ISVAG duidelijk de decretale regels van de gemeentelijke autonomie door een belangrijk strijdpunt van het gemeentelijk bestuurs- akkoord te kapittelen. Bijzonder verontrustend is dat ISVAG op die manier ook probeert de MINA-raad te muilkorven.

How low can you go?

 

De uitgever van deze tekst is de gemeentelijke milieuadviesraad, een onafhankelijk adviesorgaan, waarvan de stemgerechtigde leden, zoals statutair bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2019, uitgesloten zijn van enig lokaal politiek mandaat. Meer info te verkrijgen via MINAraadAartselaar@gmail.com


bottom of page