top of page

ISVAG: even ernstig blijven!


ISVAG heeft nog eens een communicatie-offensief gedaan om duidelijk te maken wat ze van de RFI-alternatieven vinden. Dit is zoals de kalkoen vragen wat die van Kerstmis vindt...

Lees hier hun mailing aan de Raad van Bestuur en de artikels hierover in Het Laatste Nieuws en Gazet van Antwerpen.

Even ernstig nu:

1. de BTW-vrijstelling is ook gegarandeerd in het scenario waarbij ISVAG zich omvormt tot opdrachthoudende vereniging met private deelname.

2. Bionerga bewijst in Beringen dat wel degelijk goedkoper en beter (hoger energierendement) mogelijk is. Ze bouwen een grotere oven met een 75 M€ lagere investeringskost, die door stoomlevering aan Borrealis op dag één al een hoger energierendement haalt dan ISVAG na 15 jaar.

De verwerkingskosten van de Limburgers werd in dienstovereenkomst met Bionerga vastgelegd in de vork van 85 tot 100 € per ton. Zelfs als je daar de BTW bij telt, ligt dat nog fors onder het bedrag dat ISVAG aan de aangesloten gemeenten aanrekent (meer dan 130 € per ton).

3. Slibverwerker is niet nodig om warmtenetten Terbeke en Bluegate-Nieuw Zuid te voeden.

4. Extra kost overslag ligt volgens het VITO-rapport ver onder de besparing die men realiseert op de verwerking en reduceert de afvaltransporten nog eens met 2/3de.

5. Laat ons ook niet vergeten dat ISVAG al miljoenen € subsidies heeft gekregen om haar t.o.v. havenalternatieven ondermaats energierendement te kunnen halen: 16 M€ voor de backbone Zuid, 85% VLAIO subsidie voor aanleg warmtennetten Terbeke en Bluegate en nu nog eens 7 M€ gevraagd voor backbone Oost. In totaal 27 M€ subsidie voor rendement dat flink onder alternatieven ligt die 0 € subsidie vragen!

6. Maar de hoofdvogel wordt wel afgeschoten door voorzitter Kristof Bossuyt, die beweert dat “Universiteit Antwerpen berekende dat de luchtkwaliteit in de buurt tot 10 keer beter af is met ISVAG dan zonder”. ISVAG gaat dus de lucht zuiveren?

Qua desinformatie kan dat tellen! De studie waar Bossuyt naar verwijst, vermeldt in het “startscenario” een vermeden NOx emissie door warmteuitkoppeling van 2,3 ton per jaar. Dat loopt in het “toekomstscenario” uiteindelijk op tot 46 ton per jaar. Dat is nog altijd fors minder dan de NOx uitstoot die uit de ISVAG-pijp komt en die volgens het MER vandaag 125 ton per jaar bedraagt en bij de nieuwe oven 58 ton. ISVAG blijft dus zorgen voor een netto verslechtering van de luchtkwaliteit.

Draai en keer het hoe je wil. Ook de opeenvolgende bijsturingen van de 4 versies van de RFI kon de VITO tot geen andere conclusies brengen. Hoe graag ISVAG het ook anders had gezien...

Of hoe feiten en waarheid steeds de fictie en leugens achterhalen!

 

Wist u dit al? De experten die door ISVAG werden geconsulteerd zijn: ‐ Dr. Ing. Peter Quicker: deze heeft jaren geleden meegewerkt aan de voorbereidende documenten van de project-MER. Deze man kan zichzelf als deskundige moeilijk gaan tegenspreken en zijn eigen geloofwaardigheid onderuit halen. Trouwens: ook het VITO heeft toen meegewerkt aan dat project MER.... en komen nu tot gans andere conclusies... ‐ Dirk Van Den Broeck, bedrijfsrevisor van ISVAG - een bedrijfsrevisor die meewerkt aan een opiniestuk ten gunste van een van zijn klanten

 

De uitgever van deze tekst is de gemeentelijke milieuadviesraad, een onafhankelijk adviesorgaan, waarvan de stemgerechtigde leden, zoals statutair bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2019, uitgesloten zijn van enig lokaal politiek mandaat. Meer info te verkrijgen via MINAraadAartselaar@gmail.com

bottom of page