top of page

Andere Vlaamse afvalovens hebben verwerkingscapaciteit over

Indaver te Beveren verwerkt jaarlijks zo'n 110.000 tot 130.000 ton afval. Dit wordt voornamelijk aangeleverd door de afvalintercommunales van de provincie Vlaams-Brabant. Gezien het verwerkingscontract op 1/7/2023 afloopt, zal dat afval uit Vlaams-Brabant vanaf dan niet langer naar Indaver gaan.

Het afval van intercommunale Ecowerf, goed voor zo’n 53.000 ton/jaar zal door de Limburgse afvalverwerker Bionerga gebeuren (afval zal naar Biostoom Beringen gaan). Het afval van intercommunale Intradura, goed voor zo’n 54.000 ton, zal via een in-house constructie worden toevertrouwd aan de intercommunale IVBO te Brugge, die in haar verbrandingsoven met een grote overcapaciteit kampt.

Info: besluit van de intercommunale Ecowerf (die als aankoopcentrale voor alle Vlaams-Brabantse intercommunales optrad). Indaver ging hiertegen in beroep bij de Raad van State maar haalde hierbij bakzeil.


Het gevolg van dit alles is dat vanaf 1/7/2023 een extra 110.000 ton verbrandingscapaciteit vrijkomt bij Indaver en we dus niet moeten vrezen voor Italiaanse toestanden waarbij het Antwerps afval niet langer zou kunnen opgehaald/verwerkt kunnen worden indien de ISVAG- oven zou moeten sluiten.

De argumentatie van ISVAG dat een sluiting van de installatie het algemeen belang zou aantasten doordat niet langer het afval uit de Antwerpse regio zou kunnen worden verwerkt, wordt hierdoor ontkracht. Het zogenaamd nijpend tekort aan verbrandingsinstallaties in Vlaanderen, wordt ook in feite weerlegd door de overcapaciteit in Brugge.


Dit versterkt opnieuw onze argumentatie dat een "nulalternatief" in het Milieu Effecten Rapport (MER) van ISVAG ten onrechte ontbreekt, zoals de Raad voor Vergunningsbetwistingen in de afgelopen beroepsprocedure reeds duidelijk bevestigde.


De verwerking bij Indaver in Beveren is, gelet op het veel hogere energierendement, overigens veel milieuvriendelijker. Dat energierendement (en de bijhorende vermeden CO2-emissies) gaat door de beslissing tot aanleg van Ecluse 2 (uitbreiding stoomnet naar rechteroever waar onder meer het havenbedrijf Evonik op gaat aansluiten) alleen maar toenemen. Bron: vrt


Evonik gaat na aansluiting niet langer zelf stoom produceren uit aardgas, wat natuurlijk ook de stikstofuitstoot van Evonik gaat doen afnemen. De installatie van Indaver is binnenkort ook aansluitbaar op de geplande CO2-backbone van "Antwerp@C". Ze is dus klaar voor het moment dat de CO2- emissies van afvalverbranding, overeenkomstig het akkoord tussen Europees Parlement en Europese Raad, vanaf 2028 worden ingesloten in het Europees emissiehandelssysteem (ETS).

Comments


bottom of page