top of page

Betekent sluiting van ISVAG dat burgers moeten vrezen dat hun afval niet meer zal worden opgehaald?


Zeker niet!

Ten eerste is het niet ISVAG, maar wel IGEAN of de gemeenten die zorgen voor de ophaling van de verschillende afvalfracties (PMD, groenafval, papier & karton en restafval.) Dus ook na een sluiting blijft de afvalophaling verzekerd.


Ten tweede zijn er meerdere alternatieven voor verbranding van restafval elders in Vlaanderen en zelfs in het buitenland (aan tarieven die bovendien inclusief transport concurrentieel zijn t.o.v. wat ISVAG aanrekent.) Dat de filtering van de schadelijke uitstoot (o.a. CO2 en NOx) in verscheidene alternatieve afvalverbrandingsovens doeltreffender is dan in de oude afvalverbrandingsoven die ISVAG nu nogmaals tracht te hervergunnen, is tot slot een bonus voor mens én milieu die wij als MINAraad alvast toejuichen.


Gezien ook dit bijkomend ongunstig advies vanuit het Agentschap Natuur en Bos rekenen we dan ook op het gezond verstand van zowel de GOVC als van Minister Demir om te kiezen voor een gezonder leefmilieu met minder CO2 en zonder ISVAG's overbodige afvalverbrandingsoven.Comentarios


bottom of page