top of page

Dreigt het ISVAG-verhaal in Wilrijk nu werkelijk ten einde te zijn?

De nu reeds jarenlang aanslepende vergunningsprocedure van de oude ISVAG-afvaloven kende op 12 oktober een kantelpunt. Op die dag werd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in verband met de ISVAG-aanvraag een negatief advies uitgebracht.


Het ANB-advies, dat de MINAraad heeft ontvangen door beroep te doen op de wetgeving 'openbaarheid van bestuur’, brengt met zich mee dat de verdere uitbating van de ISVAG-afvaloven op de huidige locatie onmogelijk wordt omwille van de onvermijdelijke stikstofimpact op het aanpalend VEN-gebied.


Deze impact kan eenvoudigweg niet/nooit worden geremedieerd, want zelfs de allerstrengste stikstoffilters zullen niet/nooit kunnen verhinderen dat het aanpalend VEN-gebied op ontoelaatbare wijze door de stikstof- en ammoniakemissies van ISVAG wordt geïmpacteerd.


Hoe gaat het nu verder?

Door het uitstel - op eenzijdig verzoek van ISVAG – werd de vergadering van 4 oktober van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) verplaatst naar 18 oktober. Een negatief advies van een van de adviesinstanties wordt door de GOVC meestal gevolgd. De vaststelling dat het ANB-advies laattijdig werd ingediend, waardoor het stricto senso niet meer bindend is, betekent echter niet dat het door de GOVC of door de instantie die over de vergunningsaanvraag uitspraak doet, zomaar mag worden genegeerd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft immers in eerdere dossiers reeds duidelijk aangegeven dat een vergunningverlenende overheid wel degelijk rekening moet houden met de inhoud van laattijdig ontvangen adviezen.

Dit voor ISVAG funeste advies betekent zonder meer een ‘gamechanger’, want de MINAraad laat zich graag vertellen dat de Vlaamse milieuminister nog nooit een ongunstig advies van ANB heeft verworpen of genegeerd.

We mogen er ons nog wel aan verwachten dat ISVAG met alle mogelijke middelen de wettelijkheid alsook de uitwerking van het ANB-advies in het vergunningstraject zal willen bestrijden.


ISVAG moet echter tegelijk ook meer dan een schietgebedje prevelen dat de minister voor 5 november een beslissing neemt. Want vanaf die dag houden de rechtsgevolgen van de vernietigde omgevingsvergunning op te bestaan.


In verstaanbaar Nederlands: Vanaf 5 november mag ISVAG in Wilrijk geen afval meer verbranden, behalve wanneer de minister voor 5 november een nieuwe vergunning zou verlenen!

En dit laatste is nu precies door het ongunstig ANB-advies wel bijzonder moeilijk geworden…Comments


bottom of page