top of page

Gezocht: geëngageerde burger voor de MINA-raad


De MINA-raad adviseert over alles wat te maken heeft met het leefmilieu in en om Aartselaar. De raad adviseert de gemeente over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en dierenwelzijn.


In de raad zetelen vertegenwoordigers van de verschillende natuur- en milieuverenigingen in de ruimste zin van het woord: de vertegenwoordigers van de compostmeesters, natuurverenigingen, scholen… maar ook inwoners met een brede interesse in leefmilieu.


Wil jij je engageren? Bezorg je kandidatuur schriftelijk aan Gemeentebestuur Aartselaar, Baron van Ertbornstraat 1, 2630 Aartselaar of mail info@aartselaar.be.


Comments


bottom of page