top of page

ISVAG bijt in het stof bij de Raad van State


Donderdag 31 maart 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het cassatieberoep dat ISVAG had aangespannen tegen de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waarbij het verzoek van ISVAG tot wraking van een van de bestuursrechters werd afgewezen. De Raad van State deelde volledig de visie van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en verwierp alle argumenten die ISVAG had aangebracht om de geviseerde rechter te wraken.


Het is nu reeds voor de vierde maal dat ISVAG - als verzoekende of als tussenkomende partij - aan het kortste eind trekt bij administratieve procedures die zij zelf heeft gestart.

Wij vatten dit pijnlijke brokkensparcours eens even samen:

1. Het verzoek van ISVAG tot vernietiging van de beslissing van toenmalig Vlaams leefmilieuminister Koen Van den Heuvel tot weigering van de vergunning voor de bouw en exploitatie van de nieuwe oven. Dit verzoek werd in eerste aanleg door de Raad voor Vergunningsbetwistingen verworpen. ISVAG haalt een eerste maal bakzeil.

2. Inzake het beroep van de gemeente Aartselaar tot vernietiging van de beslissing van toenmalig Vlaams leefmilieuminister Joke Schauvliege tot verlenging van de vergunning voor de bestaande oven. ISVAG komt in deze beroepsprocedure tussen als tussenkomende partij. De Raad voor Vergunningsbetwistingen willigt het Aartselaars beroep in en verwijst hiermee tegelijk ook de tegenargumentatie van ISVAG naar af. ISVAG haalt een tweede maal bakzeil.

3. Het verzoek van ISVAG bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot wraking van een van de bestuursrechters die zich namens de Raad voor Vergunningsbetwistingen buigen over het verzoek tot vernietiging van de vergunning voor de bouw van de nieuwe oven. Het wrakingsverzoek wordt door de Raad voor Vergunningsbetwistingen op 6 december 2021 verworpen (RvVb: beschikking in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0047-A). ISVAG haalt een derde maal bakzeil.

4. Het cassatieberoep van ISVAG bij de Raad van State tot vernietiging van de hiervoor vermelde beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waarin het wrakingsverzoek inzake een van de bestuursrechters werd verworpen, wordt door Raad op 31 maart 2022 definitief naar af verwezen (Raad van State: Arrest nr. 253.433 van 31 maart 2022 in de zaak A. 235.383/VII-41.276). ISVAG haalt een vierde maal bakzeil.


Intussen vernamen wij ook uit de krant dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen normaliter nog deze maand uitspraak zal doen inzake de cruciale beroepen van o.m. de gemeente Aartselaar


… enerzijds, tegen de beslissing van minister Demir tot verlenging tot 2027 van de vergunning voor de bestaande afvaloven, met ISVAG als tussenkomende partij,


… anderzijds, tegen de beslissing van minister Demir waarbij ISVAG de vergunning verkreeg voor de bouw en de exploitatie van haar megalomane, nieuwe afvaloven, opnieuw met ISVAG als tussenkomende partij.

Mogen de beroepers, de gemeente Aartselaar, de Aartselaarse milieuraad en de duizenden reclamanten-omwonenden op goede hoop leven?


Tot slot, een uitsmijter die kan tellen…

De verschillende, zinloos gebleken procedures bij de hogervermelde administratieve rechtscolleges zijn voor ISVAG telkens op een waar débacle uitgelopen. ISVAG laat zich hiervoor nochtans door niet minder dan drie verschillende advocatenkantoren bijstaan! En dat mag blijkbaar ook wel wat kosten, volgens de ISVAG-bestuurders, aangezien in 2021 ISVAG (correctie: de inwoners van de ISVAG-vennoten-gemeenten…) niet minder dan 1,2 miljoen euro aan zogenaamde “consultancykosten” betaalde!


En als kers op de taart werd op de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2021 met onmiddellijke ingang aan de ISVAG-voorzitter een dubbel presentiegeld toegekend. Geen indexering dus, zoals voor Jan-met-de-pet maar een verdubbeling...


Presentiegelden worden betaald door diezelfde inwoners van de ISVAG-vennoten-gemeenten. Zeker in de huidige tumultueuze tijden, gekenmerkt door uit de pan swingende brandstof- en energieprijzen en een wurgende inflatie van momenteel bijna 10%!


Comments


bottom of page