top of page

ISVAG: er wordt 'gewerkt' aan een politieke deal?

De kranten GvA/Het Nieuwsblad doen vandaag in een artikel het politieke spel uit de doeken dat zich momenteel ontplooit rond de afvalverbrandingsactiviteiten van de intercommunale ISVAG te Wilrijk, op de grens met de gemeente Aartselaar.

In tegenstelling tot wat ISVAG in bewust artikel beweert, zijn alle leningen die de intercommunale destijds had aangegaan reeds meer dan tien jaar volledig afbetaald. ISVAG is dus al zeker een decennium volledig schuldenvrij. Dit met uitzondering natuurlijk wat betreft de vervuiling van de omgeving en de schade die de toxische verbrandingsgassen hebben aangericht aan de gezondheid van zovele omwonenden.


De ISVAG-vennoten krijgen trouwens sindsdien jaarlijks flinke terugbetalingen onder de vorm van creditnota’s van de jaarlijkse (te) ruim begrote voorschotten. Vandaar ook dat de betrokken vennoten-gemeenten zo graag afval willen blijven verbranden. Afval is immers ‘big business’!


Daarnaast heeft ISVAG een ‘oorlogskas’ van meer van 40 miljoen Euro, die jaarlijks nog verder aangroeit. Dit bedrag was oorspronkelijk bedoeld om de nieuwe oven te financieren maar nu deze piste blijkbaar wordt verlaten, kan deze kas probleemloos worden aangewend onder meer voor de afbraak/ontmanteling/sanering van de bestaande oven.


Een project waarbij Vlaanderen overigens ISVAG graag te hulp zal schieten, want in het Vlaams huishoudelijk afvalstoffenplan wordt OVAM specifiek opgedragen om afvalverwerkingsinstallaties actief bij dergelijk proces te begeleiden en te ondersteunen.


Hoeveel de afbraak/ontmanteling/sanering zal kosten, is overigens momenteel niet geweten. Maar het is wel absoluut zeker dat dit slechts een fractie van de oorlogskas zal zijn. Het saldo kan dan eenvoudig onder de ISVAG-vennoten-gemeenten worden uitgekeerd… als extra-bonus…


Het statement van ISVAG dat de sluiting van de oven 40 miljoen euro zal kosten, is dus volkomen uit de lucht gegrepen.


Overigens beschikt de intercommunale na de sanering over een erg ruim terrein, ruimtelijk bestemd als zone voor openbaar nut, dat kan worden herbestemd naar functies die de gemeenschap ten dienste zijn. Zo kan eindelijk werk worden gemaakt van de creatie van een overstromingszone net afwaarts de A12, als noodzakelijk sluitstuk van de sanering van de ondermaatse doorsteek van de Struisbeek onder de A12. Hierdoor zullen hopelijk en eindelijk de overstromingen in de gemeenten Aartselaar, Kontich en Hemiksem definitief tot het verleden behoren.


Tot slot betreurt de Aartselaarse MINAraad het bijzonder dat in het krantenartikel geen melding wordt gemaakt van het schriftelijk aanbod dat ISVAG en OVAM eind april hebben gekregen van afvalverwerker AVR uit Rotterdam om het afval van ISVAG in haar ovens in het Rotterdamse havengebied te verwerken. Tegen beduidend goedkopere tarieven én vooral op een veel meer milieuverantwoorde, duurzame, klimaat neutrale wijze.

Trouwens ook de afvalgroep Suez-Veolia zou ISVAG een soortgelijk voorstel hebben overgemaakt.


In plaats dus van in de coulissen te werken aan een politieke deal om het gezichtsverlies van alle betrokkenen zoveel mogelijk te beperken, zou men veel beter alle energie steken in een deal met de Rotterdamse vrienden.

Comments


bottom of page