top of page

Korte update!

Graag bezorgen we je een korte update van de inspanningen die gevoerd worden voor een beter en gezonder leefmilieu.


Na eerder protest vanuit onze Milieuraad stellen we nu met genoegen vast dat ook elders de waanzin van ISVAG's plan voor een nog grotere afvaloven wordt ingezien.


Zo is er een nooit gezien front ontstaan van gemeentebesturen, bedrijven en milieu- en natuurorganisaties tegen het milieu- én rendementsonvriendelijke plan van ISVAG. Zowel de koepel van bedrijven uit de circulaire economie (Denuo), als de koepel van milieu- en natuurverenigingen (BBL), als de grootste natuurorganisatie (Natuurpunt) en twee gemeentebesturen (Aartselaar en Boechout) eisen de vernietiging van de vergunning voor de Raad voor Vergunningsbetwisting (RvVB).


Dit toont ook aan dat het maatschappelijk draagvlak voor de nieuwe oven volledig ontbreekt en dat er serieuze vragen worden gesteld bij zowel de geld- als de energieverspilling die ISVAG met de nieuwe, overbodige afvaloven zal veroorzaken.

Als de stad Antwerpen over 2 jaar haar restafvaldoelstelling uit het Vlaams huishoudelijk afvalplan behaalt, dan daalt het afvalaanbod richting de ISVAG-oven met 20.000 ton. En dit bovenop het nu reeds sterk overschatte afvalaanbod tegen 2030-40. Dit heeft omgevingsminister Demir er nochtans niet van weerhouden om deze overbodige verbrandingscapaciteit van 50 à 70.000 ton toch te vergunnen. ISVAG moet dit afval dan maar buiten haar werkingsgeschiedenis gaan zoeken, aldus de minister. Hiermee ISVAG dwingend te handelen buiten haar statutaire bevoegdheid en tegelijk de ook flagrant in strijd met het Vlaams huishoudelijk afvalplan. Begrijpe-wie-begrijpe-kan!Intussen is in Beringen de biostoomcen-trale van Bionerga in gebruik genomen. Een installatie die – ondanks het feit dat ze méér afval kan verwerken dan ISVAG – 75 miljoen € goedkoper is dan het spiegelpaleis dat ISVAG met ons aller belastinggeld wenst neer te poten. Bovendien behaalt Biostoom vandaag al een beduidend hoger energierendement dan ISVAG pas na verloop van 15 jaar warmtenetuitbouw zou kunnen realiseren. En dit dankzij stoomlevering aan het nabij Bionerga gelegen bedrijf Borealis.

ISVAG probeert daarom krampachtig haar bedroevend energierendement te verbloemen. Nochtans vormt de afwezigheid van afdoende warmtevraag in de directe omgeving van de ISVAG-site een niet op te lossen handicap. Maar blijkbaar is ISVAG ziende blind.

ISVAG heeft in minister Demir wel een dankbare partner gevonden, aangezien deze enkele maanden geleden aan ISVAG ettelijke miljoenen euro’s aan subsidies heeft toegekend voor de aanleg van warmteleidingen naar (al te) verafgelegen gebouwen. Naast plannen voor een warmtenet richting Bluegate, Nieuwzuid en Edegem wil ISVAG nu ook onderzoeken of ze de nog te realiseren “Bekaertsite” in Hemiksem van warmte zou kunnen voorzien.

Maar zelfs met die riante Vlaamse subsidies - eveneens betaald met ons aller belastinggeld... - behaalt ISVAG nog niet eens de helft van het energierendement van installaties die stoom aan de industrie leveren. Dat is toch totaal onbegrijpelijk!


Dit alles bewijst dat ISVAG niet alleen een grote geld- en energieverspiller is, maar ook de grootste subsidieslurper die de Vlaamse afvalwereld ooit heeft gekend. En waarom eigenlijk?


De vele gefundeerde economische en milieubezwaren die in de verschillende beroepsschriften tegen de door minister Demir verleende vergunning worden aangevoerd, moeten toch ook rechtsheren van de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen overtuigen. Ons leefmilieu en het klimaat in Vlaanderen, maar ook de portemonnee van de Vlaming, kunnen er alleen maar wel bij varen.


Uitsmijter: De intercommunale IGEAN, die binnen ISVAG 28 Antwerpse gemeenten vertegenwoordigt (ook de gemeenten Aartselaar en mede-beroeper Boechout...), heeft het Aartselaarse college gevraagd om het ingediende beroep in te trekken. Om financiële redenen en uit solidariteit, want elke dag dat de nieuwe oven geen afval verbrandt, gaat dit de andere IGEAN-gemeenten heel veel geld kosten. En de ingediende beroepen hypothekeren nu net de ISVAG-planning. Zullen we met de schaal eens rond gaan?

Blijf gezond!


 

Wil je nog meer lezen?

Comments


bottom of page