top of page

Milieuminister levert munitie aan de Vlaamse beroepsinstantie

“Milieuminister levert munitie aan de Vlaamse beroepsinstantie in de ISVAG-zaak met argumentatie gascentrale Dilsen-Stokkem.”

Als Milieuraad zijn we niet geïnteresseerd in politiek, maar uiten we onze bezorgdheid omdat Vlaanderen en haar burgers een gezondere leefomgeving verdienen en in dat opzicht vertrouwen we op de natuurvriendelijke creativiteit én verantwoordelijkheidszin van een Minister van Leefmilieu.Onze hoop op voortschrijdend inzicht kreeg een boost nu minister Demir onlangs (in hoger

beroep) de vergunning voor een gascentrale in Dilsen-Stokkem weigerde op basis van merkwaardig genoeg dezelfde argumenten (een significante stikstofuitstoot met een negatieve impact op de nabijgelegen Limburgse natuurgebieden; visuele hinder en negatieve ruimtelijke impact van een toren van 55 meter hoogte…), die de minister vorig jaar inzake de ISVAG-aanvraag er niet van weerhielden die vergunning wél te verlenen.

bron: VRT
bron: VRT

Ook de vergunning voor de andere gascentrale in Tessenderlo werd op 15 oktober door minister Demir geweigerd omdat de stikstofuitstoot gebrekkig in kaart werd gebracht. Opnieuw dus op basis van concrete klimmaatargumenten die inzake een gascentrale wél, maar inzake het ISVAG-dossier blijkbaar niet opgaan…


Noch de evenzeer significante stikstofuitstoot van de grotere ISVAG-afvaloven - zelfs gedeeltelijk gelegen in een VEN-gebied (natuurgebied) en in de directe nabijheid van andere natuurgebieden - noch de gigantische ruimtelijke schaalbreuk van het ISVAG-project met zowel de omgeving vormden voor de minister blijkbaar een probleem.


Probeer even te volgen: het hoofdzakelijk glazen, felverlichte ISVAG-gebouw kent ronduit abnormale proporties en maakt een gigantische hoogbouwconstructie uit met een totale bouwhoogte van 66,62 m boven het maaiveld, een breedte van 48,70 m en een lengte van meer dan 200 m. Bovendien wordt hieraan nog een schouw toegevoegd met een hoogte van wel 100 m. Terwijl het maaiveld op zich dan ook nog eens een hoogte van 10 meter heeft.


“The Sky is the Limit”, althans voor ISVAG en de minister. Maar blijkbaar alleen in Wilrijk en niet in Dilsen-Stokkem…

Een dergelijk inconsistent milieu- en vergunningenbeleid is onverantwoord en volkomen ongeloofwaardig. Hoogste tijd dat er in Vlaanderen op alle niveaus een consistent en wetenschappelijk verantwoord onderbouwd milieu- en klimaatbeleid wordt gevoerd. Wars van enige politieke agenda. Voor een gezonder Vlaanderen. Met minder luchtverontreiniging. Zonder overbodige uitgaven op kap van de belastingbetaler!


 

De uitgever van deze tekst is de gemeentelijke milieuadviesraad, een onafhankelijk adviesorgaan, waarvan de stemgerechtigde leden, zoals statutair bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2019, uitgesloten zijn van enig lokaal politiek mandaat. Meer info te verkrijgen via MINAraadAartselaar@gmail.com

Comentários


bottom of page