top of page

Ongunstig advies gemeente Aartselaar

Op 26 december 2023 heeft het college van burgermeester en schepenen van Aartselaar aan de Vlaamse overheid m.b.t. het nieuwe aanmeldingsdossier uit ons vorig artikel een gemotiveerd ongunstig advies uitgebracht. Op korte termijn moet nu de Vlaamse overheid een definitief scopingsadvies uitbrengen. Gelet op de zware politieke druk op alle betrokken overheidsdiensten en ambtenaren, twijfelen alvast wij niet aan de uitkomst van dit scopingsadvies.


De vaststelling overigens, dat bij de opmaak van het aanmeldingsdossier een oud-topman van het Departement Omgeving – GOP is betrokken, die tot voor zijn overstap zelf de voorgaande ISVAG-aanvragen hielp beoordelen, versterkt alleszins ons vermoeden.


Hoe valt deze ISVAG-demarche te rijmen met het Vlaams afvalbeleid?


OVAM-woordvoerder Jan Verheyen heeft nog in december in alle media lopen verkondigen dat vanaf 1 januari in gans Vlaanderen, dus ook in de stad Antwerpen, de biologische fractie uit het restafval moet worden gesorteerd. Zodoende zou er in Vlaanderen ruim 224.000 ton, waarvan een kleine 20.000 ton in de stad Antwerpen, minder restafval worden geproduceerd. De ISVAG-oven is vergund voor 159.000 ton/jaar en verbrandt in realiteit jaarlijks +/- 130.000 ton. Daarnaast voorziet het Lokaal Materialenplan dat tegen 2030 zowat 500.000 ton minder restafval zal moeten worden verwerkt.


Wanneer het OVAM-adagio luidt dat de verwerkingscapaciteit in overeenstemming moet zijn met de geproduceerde hoeveelheid restafval, betekent dit dat er tegen 2030 effectief 500.000 ton vergunde verbrandingscapaciteit moet wegvallen.

Lees: bestaande Vlaamse ovens moeten sluiten…

Probeer in die wetenschap deze zoveelste ISVAG-demarche te begrijpen!bottom of page