top of page

Overbodig? Absoluut!

Donderdag 9 december vonden de pleitzittingen plaats bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarbij de vernietiging werd gevraagd van zowel de vergunning voor de overbodige huidige ISVAG-verbrandingsoven als de vergunning voor de gigantische maar eveneens overbodige grotere, nieuwe verbrandingsoven.


Dankzij de gestage daling van te verbranden restafval in Vlaanderen (in lijn met de klimaat- & afvaldoelstellingen van de Vlaamse Regering) is er voldoende capaciteit beschikbaar in andere, goedkopere afvalverbrandingsinstallaties in Vlaanderen. Zelfs zonder de huidige ISVAG-afvalverbranding.


"het afval van 1 miljoen mensen zal in de straten blijven staan"


Exact hetzelfde argument als A. Geeraerts, ISVAG voorzitter in 1999, in kortgeding tegen de onmiddellijke sluiting van de afvaloven gebruikte, werd donderdag door de advocaten van ISVAG opnieuw naar voren gebracht. Lachwekkend?

Net zoals in 1999, is die uitspraak van de ISVAG-voorzitter complete onzin. In werkelijkheid bleef geen enkele vuilniszak staan gedurende gans die sluitingsperiode van meer dan 1 jaar. Het verdwijnen van de ISVAG-afvalverbrandingsoven leidde evenmin tot een afvalberg.

Ongefundeerde bangmakerij dus met als enige waarheid dat de huidige oven overbodig werd en de gemeenten wiens afval er nu verbrand wordt, goedkoper elders terecht kunnen.


De MINAraad kijkt vol vertrouwen uit naar de uitspraak door de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Vermoedelijk valt de beslissing binnen enkele weken.

Wanneer de vergunning voor de overbodige, peperdure, nieuw te bouwen verbrandingsoven door de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt vernietigd, komt dit zowel het leefmilieu alsook de burgers in de bediende gemeenten zeker ten goede.


Onze argumenten tegen de nieuwe verbrandingsoven staan uitvoerig op de website van de MINAraad vermeld maar voor een bondige opfrissing verwijzen we graag naar het artikel dat Bond Beter Leefmilieu hier eerder deze maand aan wijdde.


Vlaams Minister van Leefmilieu, Zuhal Demir, had al eerder de kans om een kruis te zetten over de ISVAG-tragedie. Helaas, ondanks het meer dan bedenkelijk gegoochel met adviezen door het Vlaams Energieagentschap (lees: de wonderbaarlijke omzetting op 24u tijd van een "ongunstig" naar een "gunstig" advies) zag de minister er geen graten in om tussen dichtbevolkte woonwijken in een vergunning te verlenen voor een grootschalige CO2-, NOx- en zovele andere polluenten uitbrakende afvaloven.


Maar kijk, er is hoop, want hoorden we de burgemeester van Antwerpen (ISVAG's-hoofdaandeelhouder…) in een interview op 8 december met de VRT niet verkondigen "Iedereen focust nu op CO2 en het klimaat, en terecht: dat is de hoogste prioriteit."?

Mogen we aub dan ook vragen deze woorden effectief in daden om te zetten? Het opdoeken van de ISVAG-afvaloven biedt immers de Vlaamse leefmilieuminister en de Vlaamse Regering de ideale gelegenheid te bewijzen dat het hen wel degelijk menens is met het terugdringen van de CO2- en NOx-niveaus in Vlaanderen. Hiermee ook consequent handelend, geheel in lijn met het Vlaamse beleid rond de gascentrales in Dilsen-Stokkem, Tessenderlo en Vilvoorde, waarvan de vergunningen systematisch werden geweigerd omwille van de als nefast beoordeelde CO2- en NOx-impact. 

De uitgever van deze tekst is de gemeentelijke milieuadviesraad, een onafhankelijk adviesorgaan, waarvan de stemgerechtigde leden, zoals statutair bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2019, uitgesloten zijn van enig lokaal politiek mandaat. Meer info te verkrijgen via MINAraadAartselaar@gmail.com

Comments


bottom of page