top of page

Pleitzitting Raad voor Vergunningsbetwistingen

Met haar beslissing van 15 oktober ll. heeft Vlaams minister Demir de omgevingsvergunning voor een andere gascentrale in Tessenderlo geweigerd, opnieuw en hoofdzakelijk omdat de inherent aan verbrandingsprocessen verbonden stikstofuitstoot niet door de beugel kan. Motivering die blijkbaar niet voor de nieuwe ISVAG-oven opging. Twee maten en twee gewichten…


Pleitzitting inzake de beide beroepsdossiers voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen vinden plaats op 9 december 2021

Bovendien geven wij mee dat uiteindelijk op 9 december voor de Raad van Vergunningsbetwistingen de langverwachte pleitzittingen inzake de beide beroepsprocedures zullen plaats vinden. Zoals de eerder in 2019 doorlopen beroepsprocedures worden ook ditmaal beide beroepsdossiers (enerzijds tegen de hernieuwing van de vergunning voor de oude afvaloven, anderzijds tegen de vergunning voor de nieuwe afvaloven) in een en dezelfde zitting voor dezelfde raadsheren behandeld. De beslissing van de Raad over de beide beroepen zal vervolgens niet lang meer op zich laten wachten. We houden u vanzelfsprekend onmiddellijk op de hoogte!


En ISVAG ziet intussen het kostenplaatje alsmaar hoger oplopen…


Tot slot vernamen we uit goede bron dat het kostenplaatje voor de bouw van de volstrekt overbodige ISVAG-oven als gevolg van de wereldwijd gestaag stijgende grondstof- en energieprijzen onverantwoord hoog oploopt. De kosten voor enkel maar de nieuwe oven wordt nu al geraamd op 190 miljoen Euro. De oorspronkelijke raming was "slechts" 170 miljoen Euro. Remember de Bionerga-oven in het Limburgs havengebied, die een jaar geleden operationeel werd en een grotere verbrandingscapaciteit heeft dan de geplande ISVAG-oven: een volledige kostprijs van … 100 miljoen euro.


En naast deze 190 miljoen euro moet ISVAG nog ettelijke miljoenen ophoesten voor de ontmanteling en afbraak van de oude oven, de afbraak van de omliggende gebouwen en infrastructuren, de uitbraak van de verhardingen en de sanering van de bodem. En dit, in tegenstelling met de Bionerga-oven die door een private marktspeler werd gebouwd, integraal te financieren met het belastinggeld van de inwoners van de rechtstreekse vennoten (w.o. Antwerpen, Mortsel, Schelle, Puurs…) en de indirecte vennoten via de intercommunale IGEAN (w.o. Aartselaar en tientallen andere gemeenten). En zulks in tijden dat de levensduurte door de sterk stijgende inflatie (momenteel bijna 3%) en historisch dure energie- en transportkosten velen van ons nu reeds zo zwaar treft.


Wie stopt deze waanzin?


 

De uitgever van deze tekst is de gemeentelijke milieuadviesraad, een onafhankelijk adviesorgaan, waarvan de stemgerechtigde leden, zoals statutair bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2019, uitgesloten zijn van enig lokaal politiek mandaat. Meer info te verkrijgen via MINAraadAartselaar@gmail.com

Comments


bottom of page