top of page

Roadmap Warmtenetten Antwerpen en omgeving definitief goedgekeurd

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen hechtte begin maart haar definitieve goedkeuring aan de Roadmap Warmtenetten voor de omgeving Antwerpen Zuid. De opdracht om een alternatieve bron- en netstrategie voor het zuiden van Antwerpen uit te werken, werd reeds in juni 2022 door de Antwerpse gemeenteraad gegeven ‘naar aanleiding van de onzekerheid rond ISVAG O.V.’

Roadmap Warmtenetten 2030 - goedgekeurd door de Gemeenteraad Antwerpen op 27 juni 2022: Evalueren van de bron- en netstrategie voor het Zuiden en de resultaten (§II.2.3, §II.4.2). Trekker: Fluvius; Partners: Stad Antwerpen.In de roadmap worden alternatieve warmtebronnen onderzocht voor de warmtenetten langs de kaaien en in het Zuiden van Antwerpen. Uit dit onderzoek blijkt dat er voldoende alternatieve bronnen zijn. Zo leveren de warmteclusters Umicore, RWZI Kielsbroek en Scheldelaan voldoende warmte om te voldoen aan de warmtevraag van zowel de bestaande als de nog geplande warmtenetten.


In de roadmap worden alternatieve warmtebronnen onderzocht voor de warmtenetten langs de kaaien en in het Zuiden van Antwerpen. Uit dit onderzoek blijkt dat er voldoende alternatieve bronnen zijn.

Enkel als men daarbovenop ook nog de warmtevraaggebieden in Wilrijk en Berchem (omgeving Fruithoflaan...) wil voeden, zijn bijkomende bronnen noodzakelijk. Maar dat hoeft uiteraard niet ISVAG te zijn. De Roadmap Zuid haalt varende warmte of de latere ringbackbone aan als alternatieve restwarmtestromen. Het warmtedistributienetwerk vanaf ISVAG werd dan ook niet verder geanalyseerd. (Zie ondermeer pagina's 4 en 16 van de Roadmap)


Het collegebesluit geeft dan ook opdracht om "het onderzoek naar het potentieel van (...) varende warmte voor de doorontwikkeling van de clusters Umicore en/of RWZI Kielsbroek naar Wilrijk en Berchem verderop te volgen en te begeleiden."


Uit eerder onderzoek (onder andere van de Universiteit van Aalborg), is reeds gebleken dat er in de Antwerpse haven meer dan voldoende restwarmte aanwezig is om de volledige Antwerpse agglomeratie mee te verwarmen. Deze kan - onder meer via varende warmte - worden ingevoerd in de stedelijke warmtenetten. Verschillende studies hebben intussen ook de haalbaarheid van varende warmte aangetoond en de Vlaamse Regering heeft middelen vrijgemaakt voor een eerste grootschalig demonstratieproject in Gent.

Comments


bottom of page