top of page

Klachtenformulier

Verzoek tot handhaving

U kunt onderstaande tekst kopiëren en plakken in uw eigen e-mail of u kunt onderstaand formulier invullen en op "versturen" klikken. Deze actie stuurt automatisch een e-mail naar de Afdeling Handhaving via het vermelde e-mailadres.

Er wordt een kopie van uw bericht gestuurd naar de Milieudienst van de gemeente Aartselaar.

Bedankt voor uw actieve hulp!


Afdeling Handhaving                
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111–113 bus 62, 2018 Antwerpen
E-mail: omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be


Volgens het arrest d.d. 19 november 2019 met kenmerk: RvVb-A-1920-0268 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen te Brussel, in beroep, de omgevingsvergunning vernietigd die door de Vlaamse minister van Omgeving op 29 mei 2018 werd verleend aan de intercommunale ISVAG voor het verder exploiteren na verandering en uitbreiding van de afvalverwerkingsinstallatie en de uitbouw van een warmtenet in het eigendom Boomsesteenweg 1000 te 2610 Antwerpen (Wilrijk). 

De bevoegde Vlaamse minister moet thans binnen een termijn van vier maanden over de vergunningsaanvraag opnieuw beslissen.

 

Omdat evenwel de werken aan/van het warmtenet op het exploitatieterrein volop in uitvoering zijn en de exploitant blijkbaar ook niet de intentie heeft om deze werken stop te zetten, ondanks het juridisch feit dat de vereiste administratieve vergunning ontbreekt, verzoeken wij u bij deze formeel om ter plaatse de werken te staken en de (onder)delen van het warmtenet die reeds op het terrein aanwezig zijn, te verzegelen. 

 

Als bewijs voor de voortzetting van de werken, ondanks het vernietigingsarrest, verwijzen wij naar de geplande technische bezoeken op 12 december: 
Om aan te tonen dat warmtenetwerken in Antwerpen intussen veel meer zijn dan vage plannen, organiseren we op 12 december technische bezoeken aan concrete projecten, zoals het warmtenet Nieuw Zuid en de werf van het netwerk dat vanuit ISVAG naar het bedrijventerrein Terbekehof wordt aangelegd.

Te lezen via deze link

Graag uw bevindingen hieromtrent en de genomen acties per kerende.
Met dank bij voorbaat,

 

Uw naam

Uw adres

registratie
bottom of page