top of page

Nieuwe bezwaarschrift online!


De Aartselaarse MINA-raad heeft, samen met een gerenommeerd advocatenkantoor uit Gent, een modelbezwaarschrift opgesteld met opmerkingen m.b.t. het dossier voor de aanvraag van ISVAG voor de bouw en de exploitatie van een nieuwe afvaloven.

Dit lijvige bezwaarschrift is integraal te lezen op onze website via deze pagina.

Buiten de vele tegenstrijdigheden die worden aangehaald, maakt het document een analyse van de verschillende effecten die de bouw van deze nieuwe oven heeft. Zo gaan we ook dieper in op de onaanvaardbare hinder wat betreft atmosferische emissies en verlichting.

Conclusie:

Zowel wat het aspect milieu als het aspect stedenbouw betreft, moet vastgesteld worden dat het voorliggende project volledig onaanvaardbaar is. Daarenboven moeten ook de nodige vraagtekens geplaatst worden bij de maatschappelijke verdedigbaarheid gezien de gigantische investeringen die zullen gedaan worden door een intercommunale.​

Ook deze keer kunt u via onze website bezwaar indienen tegen deze vergunning. Hierdoor sluit u aan bij ons uitgebreide bezwaarschrift.

Wij hopen wederom op uw steun om zoveel mogelijk bezwaarschriften te kunnen indienen voor 9 december 2018!

 

De uitgever van deze tekst is de gemeentelijke milieuadviesraad, een onafhankelijk adviesorgaan, waarvan de stemgerechtigde leden, zoals statutair bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2019, uitgesloten zijn van enig lokaal politiek mandaat. Meer info te verkrijgen via MINAraadAartselaar@gmail.com


bottom of page