top of page

Bezwaarschrift tegen verdere exploitatie ISVAG

Projectnummer: OMV_2017007490

ISVAG-wijzigingsverzoek tot het verder exploiteren van de oude afvaloven voor een termijn van 20 jaar


Met onze mailing van 15 juli brachten wij jullie op de hoogte van het openbaar onderzoek dat door de stad Antwerpen moet worden georganiseerd n.a.v. het wijzigingsverzoek dat door ISVAG bij de Vlaamse overheid werd ingediend. i.k.v. de lopende vergunningsprocedure voor de oude afvaloven.

Vlaams milieuminister Demir - hiertoe opgedragen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen - moet over de ISVAG-vergunningsaanvraag tegen aanvang oktober een nieuwe beslissing nemen.


Zoals beloofd, vinden jullie op onze website het erg uitgebreide ontwerp bezwaarschrift terug, opgesteld door gerenommeerde omgevingsjuristen.


Wenst u bezwaar in te dienen, kan dit ten laatste op zaterdag 13 augustus 2022 (voor middernacht) op een van de volgende manieren:


  1. via het Omgevingsloket - Projectnummer: OMV_2017007490

  2. per brief gericht aan college van burgemeester en schepenen t.a.v. dienst Omgeving/Vergunningen, Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen - Projectnummer: OMV_2017007490

  3. de bevoegde klantendienst omgeving van de stad Antwerpen heeft ons bevestigd dat bezwaarschriften (Projectnummer: OMV_2017007490) eveneens mogen worden ingediend via dit mailadres: SW_Administratie_V@antwerpen.be Tip: doe dit steeds met een verzoek tot ontvangstmelding.


Samen met jullie hopen wij dat minister Demir ditmaal onze 200% overtuigende argumenten en ons blijvend verzet tegen de oude ISVAG-afvaloven ter harte neemt en de enige beslissing neemt die er finaal toe doet: een definitieve weigering!コメント


bottom of page