Stand van Zaken - ISVAG

ISVAG diende wederom aanvraag in
voor nieuwe oven

Ondertussen heeft ISVAG een aanvraag ingediend voor een nieuwe omgevingsvergunning voor het bouwen van "een nieuwe afvalenergiecentrale en sloop bestaande installaties ISVAG Wilrijk met vegetatiewijzigingen".

Het openbaar onderzoek m.b.t. deze aanvraag wordt simultaan door de gemeente Aartselaar en de stad Antwerpen georganiseerd van 13 februari 2020 t.e.m. 13 maart 2020.

Alle info hieromtrent vindt u in deze bijlage.

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit kan:
‐ analoog per brief op het volgend adres: Baron van Ertbornstraat 1 te 2630 Aartselaar
‐ digitaal via het omgevingsloket (volg deze link)
Vermeld duidelijk het referentienummer van de gemeente op het bezwaarschrift!

Referentie gemeente 11001/2020/00020

Referentie omgevingsloket: OMV_2019109052

 

De Aartselaarse MINAraad is momenteel volop bezig met het uitwerken van het nieuwe modelbezwaarschrift - U zal dit binnenkort zien verschijnen op onze website.
Indien u graag alvast zelf uw eigen bezwaarschrift indient, kan dit vanaf donderdag 13/02/2020.

 

Wij hopen wederom op uw steun om zoveel mogelijk bezwaarschriften te kunnen indienen voor 14 maart 2020!

MINA-raad Aartselaar

Baron Van Ertbornstraat 1 - 2630 Aartselaar, Belgium

  • Facebook - P.R.O.P.E.R.

Bezoek de Facebookpagina
van onze vrienden van P.R.O.P.E.R.