top of page
Verslagen MINA-raad vergaderingen

Milieuraad
14 mei 2024

Agendapunten:​

 1. Stand van zaken ISVAG

 2. Opening speelbos

 3. World Cleanup Day

 4. ATA Zomerhappening

 5. Adopteer een berm

 6. Varia

Milieuraad
5 sept 2023

Agendapunten:​

 1. A12

 2. ISVAG

 3. World Clean-Up Day

 4. Generatie Rookvrij

 5. Varia

Milieuraad
15 nov 2022

Agendapunten:​

 1. stand van zaken ISVAG

Milieuraad
8 feb 2022

Agendapunten:

 1. Project Aallez (vzw Aap)

 2. World Clean Up day 2022

 3. Stand van zaken ISVAG

 4. Herinrichting A12 en N177

 5. Varia

Milieuraad
30 mrt 2021

Agendapunten:

 1. Compostvaten

 2. ISVAG - stand van zaken

 3. Toename zwerfvuil

 4. Varia

Milieuraad
28 jan 2020

Agendapunten:

 1. Kandidatuur burger

 2. ISVAG stand van zaken

 3. Mededeling Handel & Industrie Wilrijk-Aartselaar inzake ISVAG

 4. Adopteer een Berm

Milieuraad
7 mei 2019

Agendapunten:

 1. Installatie nieuwe milieuraad

 2. Varia
  - sensibilisering ISVAG
  - adopteer een berm
  - resterende gasbranders en borstels om onkruid te verwijderen
  - buitenspeeldag
  - juridische case ISVAG
  - werken Oever
  - rommelmarkten
  - dierenwelzijn

Milieuraad
29 mrt 2024

Agendapunten:​

 1. Stand van zaken ISVAG

Milieuraad
27 juni 2023

Agendapunten:​

 1. ISVAG

 2. Verslaggeving MINA

 3. World Clean-Up Day

 4. Varia

Milieuraad
11 okt 2022

Agendapunten:​

 1. stand van zaken ISVAG

 2. Lokaal energie- en klimaatpact 2.0

 3. Evaluatie World Clean Up Day

 4. Behaag natuurlijk

 5. Varia

Milieuraad
26 okt 2021

Agendapunten:

 1. Groenplan Aartselaar

 2. Kennisname heraanplantingsplan Frits Van den Berghelaan - Gustaaf de Smetlaan:

 3. Gebruik van feestballonnen

 4. Procedure bermactie

 5. Procedure nieuwe leden MINA-raad

 6. Varia

Milieuraad
08 mrt 2021

Agendapunten:

 1. DIFTAR

 2. ISVAG - stand van zaken

 3. Evolutie MINA-raad / Afscheid Tony

Milieuraad
22 okt 2019

Agendapunten:

 1. Voorzitterschap

 2. Actiepunten

 3. ISVAG stand van zaken

 4. Adopteer een Berm

 5. Website en communicatie milieuraad

 6. Tijdstippen MAR-vergaderingen anno 2020

 7. Varia

Milieuraad
9 okt 2018

Agendapunten:

 1. Bespreking actiepunten en post 

 2. ISVAG
  - stand van zaken
  - onontvankelijkheids-verklaring
  - toekomstplannen/

 3. verdere acties
  - communicatie bevolking

 4. Werkingsjaar 2019

 5. Varia

Milieuraad
6 feb 2024

Agendapunten:​

 1. Leden

 2. ISVAG

 3. Financieel verslag

 4. Stand van zaken A12 

 5. Lindes Kleistraat

 6. Zwerfvuil

 7. Varia

Milieuraad
11 mei 2023

Agendapunten:​

 1. De Reukens

 2. World Clean-Up Day

 3. Luchtverontreiniging

 4. Groenvisie

 5. Varia

Milieuraad
14 jun 2022

Agendapunten:

 1. kennismaking Katoo Declerck

 2. stand van zaken ISVAG

 3. Herinrichting A12

 4. Varia

Milieuraad
23 jun 2021

Agendapunten:

 1. Herinrichting A12 en N177

 2. Varia

Milieuraad
02 feb 2021

Agendapunten:

 1. Studie AWV - A12/N177 - samen met GECORO

 2. Advies DIFTAR

 3. ISVAG - stand van zaken

 4. Varia

Milieuraad
10 sept 2019

Agendapunten:

 1. Nieuw lid bij vertegenwoordiging burgers

 2. Verkiezing Voorzitter

 3. ISVAG stand van zaken

 4. Adopteer een Berm

 5. Website en communicatie milieuraad

 6. Asbest bij renovatie van oudere woonhuizen

 7. Varia

Milieuraad
15 mei 2018

Agendapunten:

 1. Bespreking actiepunten en post 
  - Uitlatingen van politici over milieuraadsleden
  - Natuurpunt klimaatambassadeur

 2. ISVAG
  - evaluatie bezwaarschriftenactie
  - stand van zaken
  - toekomstplannen/verdere acties

 3. Statiegeldalliantie

 4. Varia

Milieuraad
22 nov 2023

Agendapunten:​

 1. Vergaderdata

 2. ISVAG

 3. World Clean-Up Day

 4. Wandeling De Reukens

 5. Infomarkt A12

 6. Varia

Milieuraad
7 feb 2023

Agendapunten:​

 1. Financieel verslag

 2. Adopteer een berm

 3. stand van zaken ISVAG

 4. Varia

Milieuraad
19 apr 2022

Agendapunten:

 1. kennismaking Kim Caremans

 2. kandidaturen MINA-raad

 3. stand van zaken ISVAG

 4. Herinrichting A12

 5. World Clean Up day 2022

 6. Varia

Milieuraad
01 jun 2021

Agendapunten:

 1. Invoering duivenpil

 2. Toename zwerfvuil

 3. Samenwerking Rupeltornado's

 4. Storten fruitafval

 5. ISVAG - stand van zaken

 6. Varia

Milieuraad
10 nov 2020

Agendapunten:

 1. Invoering DIFTAR-containers voor de fracties GFT en huisvuil

 2. Ontwerp-gemeentelijk participatiereglement- Advies

 3. Ontwerp-gemeentelijk subsidiereglement energiebesparende maatregelen

 4. ISVAG - stand van zaken

 5. Varia

Milieuraad
25 jun 2019

Agendapunten:

 1. Nieuwe leden bij vertegenwoordiging burgers

 2. Verkiezing Voorzitter

 3. ISVAG stand van zaken

 4. Adopteer een Berm

 5. Website en communicatie Milieuraad

 6. Financiële zaken

 7. Gemeenteraad

 8. Rondvraag - Varia

Milieuraad
27 mrt 2018

Agendapunten:

 1. Bespreking actiepunten en post 

 2. ISVAG
  - evaluatie bezwaarschriftenactie
  - stand van zaken
  - toekomstplannen/verdere acties

 3. Statiegeldalliantie

 4. Varia

Adviezen MINA-raad

nieuwe vergunnings-aanvraag ISVAG

mei 2024

Project MER hervergunning klasse 1 verbrandings-oven ISVAG

maart 2017

bemiddelings-traject ISVAG

maart 2024

ISVAG bouw nieuwe verbrandings-oven

maart 2017

Statiegeld-alliantie

juni 2021

advies parkeergarage ZINKVAL

maart 2017

Statiegeld-alliantie

mei 2018

bottom of page