top of page

ISVAG - info Openbaar Onderzoek & infovergaderingen

Zowel de stad Antwerpen als de gemeente Aartselaar organiseren het nieuwe openbaar onderzoek van 29 augustus tot 27 september 2022.


Er worden ook informatievergaderingen georganiseerd:


Wat met de bezwaarschriften die in het kader van het eerste openbaar onderzoek werden ingediend?

De bezwaarschriften die op geldige wijze werden ingediend i.k.v. het eerste door de stad Antwerpen georganiseerde onderzoek, blijven onverminderd geldig.

U hoeft dus niet per se een nieuw bezwaarschrift in te dienen.

Maar het staat u uiteraard vrij dit wel te doen!


Het voordeel is dat u ditmaal uw bezwaarschrift (opnieuw) kan indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Aartselaar.


Van 29/08/2022 tot en met 27/09/2022 kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.


Dit kan:

  1. Digitaal via het Omgevingsloket - Projectnummer: OMV_2017007490

  2. per brief gericht aan college van burgemeester en schepenen t.a.v. dienst Omgeving/Vergunningen, Baron Van Ertbornstraat 1 te 2630 Aartselaar - Projectnummer: OMV_2017007490 Vermeld ook duidelijk het referentienummer van de gemeente (11001/2018/00012) op het bezwaarschrift aub.

De MINAraad zorgde voor een ontwerp van bezwaarschrift, integraal terug te vinden op onze website.


Lees ook ons volgend nieuwsartikel

"Oproep tot het indienen van zoveel mogelijk bezwaarschriften"Comentarios


bottom of page