top of page

U kan klacht indienen tegen de werking van een lokaal bestuur.

Digitaal Klachtenformulier
Lokaal Bestuur Vlaanderen

Vind hier de link naar het klachtenformulier van de Vlaamse overheid: 

Vul uw gegevens in, kopieer onderstaande tekst in het veld "omschrijving klacht" en hang onderstaande PDF-documenten als bijlage aan het webformulier:

1- ontbreken webapplicatie                           2- vernietiging van drie besluiten

 

Bedankt voor uw actieve hulp!

Omschrijving klacht

Betreft: ISVAG cvba, Boomsesteenweg 1000 – 2610 Antwerpen (Wilrijk).

 

 

Bij arrest d.d. 19 november 2019 met kenmerk: RvVb-A-1920-0268 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen te Brussel, uitspraak doende in beroep, de omgevingsvergunning vernietigd die door de Vlaamse minister van Omgeving op 29 mei 2018 werd verleend aan de intercommunale ISVAG voor het verder exploiteren na verandering en uitbreiding van de afvalverwerkingsinstallatie en de uitbouw van een warmtenet in het eigendom Boomsesteenweg 1000 te 2610 Antwerpen (Wilrijk).

 

De bevoegde Vlaamse minister moet thans binnen een termijn van vier maanden over de vergunningsaanvraag opnieuw beslissen.

Vastgesteld wordt dat de intercommunale vereniging ISVAG in dit verband een overtreding begaat:

Ontbreken van webapplicatie met vermelding genomen beslissingen door opdrachthoudende vereniging ISVAG.

Hierdoor doen wij een verzoek tot vernietiging van drie besluiten van opdrachthoudende vereniging ISVAG waarin onder meer plannen worden neergelegd tot de bouw van een nieuwe en fors grotere verbrandingsoven in Wilrijk (Antwerpen).

Voor alle details verwijzen wij u naar de twee bijlagen.

Wij verzoeken u onderhavige klacht te onderzoeken en ons zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van uw antwoord.

registratie
bottom of page