top of page

Mogen wij even uw hulp vragen?


Hoewel de Raad voor Vergunningsbetwistingen 2 weken geleden:

1- de verlenging tot 2025 van de milieuvergunning van de oude ISVAG-afvaloven vernietigd heeft, (binnen een termijn van 4 maanden moet de Vlaamse milieuminister de verlengingsaanvraag van ISVAG opnieuw ten gronde beoordelen),

2- het beroep van ISVAG tegen de weigering van de vergunning voor de bouw en exploitatie van een nieuwe, nog veel grotere afvaloven definitief van de hand gewezen heeft,

constateren we:

1- dat de werken aan/van het warmtenet op het exploitatieterrein volop in uitvoering blijven en er blijkbaar ook geen directe intentie is om deze werken stop te zetten - ondanks het juridisch feit dat de vereiste administratieve vergunning ontbreekt,

2- dat ISVAG op 12 december nog steeds technische bezoeken organiseert:

Om aan te tonen dat warmtenetwerken in Antwerpen intussen veel meer zijn dan vage plannen, organiseren we op 12 december technische bezoeken aan concrete projecten, zoals het warmtenet Nieuw Zuid en de werf van het netwerk dat vanuit ISVAG naar het bedrijventerrein Terbekehof wordt aangelegd.

Daarom vragen we even vijf minuutjes van uw tijd....

We willen met zoveel mogelijk verschillende mensen deze huidige situatie aan 2 Vlaamse instanties doorgeven en hierdoor druk uitoefenen om een correcte afhandeling te bekomen:

Allereerst een "verzoek tot handhaving en maatregelen"

aan de Afdeling Handhaving in Antwerpen - dit kan via e-mail of via ons eenvoudig webformulier.

Anderzijds een klacht voor overtreding aan het Agentschap Binnenlands Bestuur in Brussel - dit kan via het digitale webformulier van de Vlaamse overheid - link en info via onze webpagina.

Alvast bedankt voor uw actieve hulp!

 

De uitgever van deze tekst is de gemeentelijke milieuadviesraad, een onafhankelijk adviesorgaan, waarvan de stemgerechtigde leden, zoals statutair bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2019, uitgesloten zijn van enig lokaal politiek mandaat. Meer info te verkrijgen via MINAraadAartselaar@gmail.com


bottom of page