top of page

ISVAG dient instandhoudingsverzoek in

De beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over het lot van de ISVAG-oven is nakend… Ook deze keer probeert ISVAG de logische schorsing van de vergunning met een non-argument te voorkomen.


Naar verwachting zal de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich één dezer dagen uitspreken over de schorsingsprocedure die door een coalitie van omwonenden, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt werd ingesteld. Aanleiding daarvoor was de controversiële proefvergunning die door Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir aan de Wilrijkse afvalverbrander ISVAG werd verleend en die aanving november 2022.


In principe zou dit voor de Raad een eenvoudige beslissing moeten zijn. De juridische argumenten die tegen het vergunningsbesluit zijn ingebracht, zijn namelijk moeilijk te negeren. Zelfs ISVAG lijkt dit te beseffen: uit vrees opnieuw aan het kortste eind te trekken, probeert de intercommunale andermaal de Vlaamse beroepsinstantie met een non-argument te beïnvloeden. Via een zogenaamd ‘instandhoudingsverzoek’ probeert ISVAG de beroepsinstantie ervan te overtuigen dat afvalverbranding in Wilrijk absoluut noodzakelijk is voor de verwerking van het afval van de vennoten. Daarom dicht zij haar afvaloven een rol van “algemeen belang” toe.


Twee recente beleidsbeslissingen doen echter bijzonder duidelijk concluderen dat de ISVAG-afvaloven zowel vandaag als in de toekomst volstrekt overbodig is:
Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, de MINAraad en de omwonenden stellen bijgevolg vast - voor de zoveelste maal - dat de ISVAG-afvaloven volstrekt overbodig is. Zij rekenen erop dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen geen gevolg geeft aan de nieuwste ISVAG-demarche en daarentegen het ingediende schorsingsverzoek zal inwilligen. Hierdoor zal immers ISVAG onmiddellijk met afvalverbranding moeten stoppen, waardoor in de praktijk zal worden aangetoond dat het Antwerps afval probleemloos elders, en bovendien op veel milieu- en mensvriendelijker wijze, kan worden verwerkt.
Commentaires


bottom of page