top of page

Stand van Zaken - ISVAG

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening & Klimaat Zuhal Demir vergunt aanvraag ISVAG voor nieuwe oven

Ondertussen heeft Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening & Klimaat Zuhal Demir een vergunning verleend voor de bouw van de nieuwe afvalverbrandingsinstallatie van ISVAG in Wilrijk. Belangrijke voorwaarde is wel dat ISVAG zo ecologisch mogelijk moet zijn en jaarlijks aan OVAM moet rapporteren dat de capaciteit noodzakelijk is. Indien dit niet het geval is, zal de minister de capaciteit terugschroeven.

Als Milieuraad zijn we uiteraard ontgoocheld in de vanuit ecologisch én economisch standpunt onbegrijpelijke toekenning van een vergunning. We blijven echter ijveren dat het gezond verstand én gezonde lucht het halen.

Ons verzet tegen ISVAG’s grotere afvalverbrandingsoven krijgt een vervolg: er wordt beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen door zowel de gemeente Aartselaar (ingevolge motie aangenomen door de Gemeenteraad van juni jongstleden) als door 4 omwonenden, wier belang eerder reeds door de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd erkend.

Ons geloof in de rechtspraak staat immers nog wel overeind!

Lees ons volledig nieuwsartikel via deze link.

bottom of page