World Clean Up Day 2012


Op zaterdag, 22 september 2012 nam de Milieuraad deel aan de internationale "World Clean Up Day" met het project "Adopteer een berm".

Op het Laar werden de 24 opgehaalde zakken zwerfvuil gedeponeerd en te kijk gesteld voor de bevolking.


MINA-raad Aartselaar

Baron Van Ertbornstraat 1 - 2630 Aartselaar, Belgium

  • Facebook - P.R.O.P.E.R.

Bezoek de Facebookpagina
van onze vrienden van P.R.O.P.E.R.