top of page

ZILVEREN JUBILEUM: 25e verjaardag van het vonnis van de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg in de zaak “Omwonenden versus ISVAG”

ISVAG zou blijkbaar volgend jaar met toeters en bellen haar 50-jarig bestaan vieren, met onder meer de uitgave van een prestigieus “geschiedenisboek”. Ze hebben zelfs onlangs het lef gehad om de woordvoerder van het intussen jaren geleden, uit wanhoop en frustratie opgedoekte actiecomité “De Pijp Uit” te vragen aan dit boek een bijdrage te leveren.


De omwonenden, de opposanten, de Aartselaarse MINAraad, de BBL Vlaanderen en Natuurpunt houden er evenwel aan om reeds op 2 februari 2024 de 25ste verjaardag van het roemruchte vonnis van de voorzitter van de Antwerpse Rechtbank van Eerste Aanleg te vieren. Dit vonnis, dat op 20 april 1999 door rechter C. Claus werd bekrachtigd na verzet van de OVAM en toenmalig Vlaams milieuminister Theo Kelchtermans, beval ISVAG de oven onmiddellijk te sluiten. En de oven zou effectief een jaar lang geen rookgassen meer uitstoten…


woensdag 21 april 1999
Het Antwerps Nieuws - woensdag 21 april 1999

De beschikking van voorzitter Claus eindigde met de volgende, voor alle betrokken politieke verantwoordelijken bijzonder scherpe veroordeling: Er dient benadrukt dat de overheid in de uitvoering van haar beleid in conflict komt of dreigt te komen met de fundamentele rechten van de burgers op een menswaardig bestaan in een gezonde en veilige omgeving. Waarop de rechter van een tot de nok gevulde rechtszaal een staande ovatie kreeg!


ISVAG en de Vlaamse overheid trokken echter helemaal geen lessen uit deze rechterlijke terechtwijzing. Wat dacht u. Gezamenlijk trokken zij tegen dit vonnis in beroep. En jawel, een jaar later mocht ISVAG opnieuw naar hartenlust “vuurke-stook” spelen. Sindsdien - 24 jaar lang - worden de omwonenden elke dag weer blootgesteld aan de schadelijke rookgassen van de Wilrijkse afvaloven.

Commentaires


bottom of page