top of page

ISVAG kiepert zijn eigen overlegproces, en meteen ook beide intendanten, de vuilnisbak in…

Nieuw ontwerp-project-milieueffectrapport pleit voor nogmaals 20 jaar afvalverbranding tussen de mensen


Bijna een jaar ondertussen loopt er een overlegproces onder leiding van twee intendanten, aangesteld door de Wilrijkse afvalverbrander ISVAG. Het doel: proberen een vergelijk te vinden tussen de gemeente Aartselaar en de intercommunales ISVAG, Igean en het ISVAG-bestuur. Hiermee zou meteen ook een eind kunnen komen aan de reeds jarenlang (s)lopende administratiefrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures.


Ogenschijnlijk lijkt ISVAG rond de overlegtafel constructief mee te werken aan een oplossing. Zo verzet de ISVAG-delegatie zich niet al te zeer tegen de gevolgtrekkingen van de intendanten, gebaseerd op de gespreksronden met alle betrokken stakeholders, waaronder ook de Aartselaarse MINAraad.

Niet langer dan het jaar 2027 afval verbranden op de huidige locatie zou het voorkeursscenario zijn volgens de conclusies van de intendanten voorstaan. Goed nieuws dus, zou je zeggen.

Een maand geleden evenwel heeft ISVAG bij de Vlaamse overheid (team MER) een aanmeldingsdossier ingediend, samen met de vraag tot een scopingsadvies, betreffende een nieuw ontwerp-project-mer “Verandering van de bestaande inrichting en de hervergunnning van ISVAG”.


ISVAG anticipeert hiermee duidelijk op de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over de annulatieberoepen die door de gemeente Aartselaar en een coalitie van omwonenden/BBL/Natuurpunt werden ingediend tegen de controversiële proefvergunning, die aan ISVAG op 4 november 2022 door Vlaams milieuminister Z. Demir voor een termijn van 2 jaar werd verleend. Dit ondanks een bindend ongunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos.


Als de Raad de beroepers gelijk geeft en de proefvergunning vernietigt (de kans hiertoe is reëel…), moet ISVAG onmiddellijk alle verbrandingsactiviteiten stoppen. De beslissing wordt over enkele maanden verwacht.

Met een nieuwe juridische spitsvondigheid wil ISVAG de aanpassing en zelfs uitbreiding van de bestaande afvaloven forceren. Dat in het aanmeldingsdossier wordt erkend dat er beduidend meer C0² zal worden uitgestoten dan op vandaag, vormt voor ISVAG helemaal geen probleem. Blijkbaar zijn de voor ons land aangescherpte EU-klimaatdoelstellingen, in welk verband Vlaanderen steeds de slechtste leerling is en blijft (lees: de zwaarste inspanningen moet doen om de CO²-uitstoot te verminderen) irrelevant.


ISVAG wenst bovendien een nieuwe vergunning voor langere termijn (lees: minstens 20 jaar)! Men wil minister Demir zelfs “helpen bij haar herstelbeslissing”, wanneer de Raad voor Vergunningsbetwistingen de proefvergunning effectief zou vernietigen. Als de Raad zich daarnaast ook in de plaats van de minister zou stellen, wat impliceert dat mevrouw Demir de mogelijkheid wordt ontnomen een nieuwe vergunning te verlenen, dan zal ISVAG onmiddellijk op basis van dit nieuwe project-mer een omgevingsvergunning aanvragen.


Het was, is en blijft dus nog steeds de bedoeling om de bestaande afvaloven te Wilrijk - tegen alle logica in - toch draaiend te houden. Dit doet eenieder besluiten dat het overlegproces van de intendanten in werkelijkheid niet meer dan een schijnmanoeuvre van ISVAG is. Ontluisterend…


Comentarios


bottom of page