top of page

2184 bezwaarschriften ontvangen!


Volkomen begrijpelijk is het openbaar onderzoek rond de ISVAG-vergunningsaanvraag ondergesneeuwd geraakt door de bijzonder ernstige coronavirusproblematiek, waarmee ons land en de ganse wereld wordt geteisterd. Wij betreuren ten zeerste alle leed en de zovele slachtoffers die deze pandemie reeds heeft veroorzaakt en wij hopen dat deze mondiale gezondheidscrisis spoedig onder controle geraakt. Hier moeten we met zijn allen aan meewerken. Dit kan niet genoeg worden benadrukt!

Een sprankeltje licht en hoop willen we jullie echter niet onthouden.

Niet minder dan 2184 mensen uit de ganse Antwerpse regio en zuidelijke rand hebben bij de gemeente Aartselaar bezwaar aangetekend tegen de vergunning voor de bouw van het groteske ISVAG-mausoleum.

Na heel lang aandringen en vijf opeenvolgende weigeringen, maar ook omdat OVAM intussen ook inzage had gevraagd van de RFI, had de stad Antwerpen enkele dagen voor de sluiting van het openbaar onderzoek dan toch de rapporten vrijgegeven. Weliswaar sterk en selectief onleesbaar gemaakt.

Maar toch voldoende overtuigend, want de belangrijkste conclusies uit de management-samenvatting logen er niet om:

Er bestaan wel degelijk verschillende betere alternatieven voor het ISVAG-mausoleum. En die alternatieven scoren bovendien op alle vlakken (locatie, verwerking, rendement, vermeden emissies) beduidend beter.

Enkel financieel zouden ze gelijkwaardig scoren, maar dit moet nog nader worden uitgeklaard door de indieners en door ISVAG.

Werd in alle ISVAG-aanvragen niet steeds bij hoog en laag beweerd dat er, ondanks de in de aanvragen opgenomen indrukwekkende onderzoeken naar alternatieven, deze alternatieven helaas nergens konden worden gevonden? Larie en apekool dus, zoals uit de RFI blijkt. En voor goed naar af...

Juridisch lijkt het eigenlijk onmogelijk dat de minister nu nog aan ISVAG een

vergunning kan verlenen. Wij hopen dat dankzij jullie massale steun de minister ook tot deze conclusie komt. Nogmaals onze dank hiervoor!

Tot zover deze update. Wij houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte van zodra de minister heeft beslist enerzijds over de verlenging van de vergunning voor de bestaande oven (eerstdaags...), anderzijds over de vergunning voor de nieuwe oven!

 

In deze onwerkelijke tijden: Hou het aub gezond, volg bijzonder nauwgezet de overheidsinstructies op en wees solidair met alle gezondheidswerkers en met elkaar! Samen gaan we ervoor!

 

De uitgever van deze tekst is de gemeentelijke milieuadviesraad, een onafhankelijk adviesorgaan, waarvan de stemgerechtigde leden, zoals statutair bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2019, uitgesloten zijn van enig lokaal politiek mandaat. Meer info te verkrijgen via MINAraadAartselaar@gmail.com

bottom of page