top of page

De ISVAG saga - waarom nieuw openbaar onderzoek en infovergaderingen?

Even in het kort:

  • Stad Antwerpen moet zijn onderzoek wegens procedurefout herdoen.

  • Nieuw openbaar onderzoek hernieuwingsaanvraag oude ISVAG-afvaloven. Periode: van 29 augustus tot 27 september 2022

  • Gemeente Aartselaar wordt door Vlaanderen opgevist als "betrokken gemeente" en 6 dagen later ook als "adviesinstantie"...

  • Informatievergadering dinsdag 13 september 2022 om 19u Gemeentehuis Aartselaar (raadzaal)


Het verhaal:


Het traditionele jaarlijkse brokkenparcours van Parijs-Roubaix verbleekt helemaal bij de absurde bokkensprongen die ISVAG-tenoren zelf, maar ook de verenigde stedelijke en Vlaamse ambtenaren (stedelijke dienst omgeving stad Antwerpen, het Vlaams Departement Omgeving, het Team-MER en de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie) m.b.t. het vergunningsdossier van de oude ISVAG-oven blijven opvoeren.


Ditmaal kwam het Departement Omgeving tot de conclusie dat de stad Antwerpen een procedurefout heeft begaan door het niet respecteren van de termijnen i.v.m. de praktische afwikkeling van de digitale infovergadering, die werd georganiseerd in het kader van het openbaar onderzoek m.b.t. het ISVAG-wijzigingsverzoek tot het verkrijgen van een nieuwe vergunning voor een termijn van 20 jaar.


De stad Antwerpen werd daarom op 19/8 opgedragen tot het organiseren van een nieuw openbaar onderzoek m.i.v. een infovergadering. Maar tegelijk werd ook de gemeente Aartselaar opgeroepen een openbaar onderzoek m.i.v. een infovergadering te organiseren.

Hoera! Het Departement Omgeving beschouwt Aartselaar opeens wél als “betrokken gemeente”. Ogenschijnlijk in tegenstelling met wat nog maar maand geleden door datzelfde Departement Omgeving werd beslist.

Helaas! Bij nader toezien bleef het Departement Omgeving stug vasthouden aan haar eveneens een maand geleden ingenomen standpunt, dat Aartselaar niet als adviesinstantie kon worden beschouwd.


Na op 22/8 de Vlaamse overheid opnieuw met formele, niet te weerleggen kadastrale bewijzen te hebben geconfronteerd, waaruit blijkt dat het voorwerp van de ISVAG-aanvraag wel degelijk gedeeltelijk op Aartselaars grondgebied is gelegen, kwam men uiteindelijk op 25/8 in Brussel tot inzicht en inkeer. De GOVC verzocht namelijk op 25/8 het Aartselaars college officieel om een advies. Hiermee meteen ook een zoveelste procedurefout voorkomend.


Maar we moeten uit deze trieste carrousel ook besluiten dat de gemeente Aartselaar inzake alle afgelopen vergunningsprocedures m.b.t. de oude afvaloven - dus sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw tot op vandaag - door de opeenvolgende bevoegde overheden blijkbaar geheel ten onrechte buiten spel werd gezet, door haar de wettelijke status als gemeente waarop mede het voorwerp van de exploitatie gevestigd is, op flagrante wijze te miskennen.Lees alles over de nieuwe procedure en de infovergaderingen

in ons volgend nieuwsbericht

Comments


bottom of page