top of page

Het ultieme bewijs geleverd

“Het ultieme bewijs geleverd: ISVAG-oven overbodig door invoering DIFTAR en optimale benutting restcapaciteit Vlaamse afvalovens.”


De warme (en bij momenten heel natte zomer) maakte plaats voor de herfst. Samen met het vallen van de bladeren, vallen hopelijk ook de door de ISVAG-lobby aangebrachte oogkleppen bij de beleidsmakers weg. Want er is goed nieuws vanuit het afvalverbrandingsfront.De daling van het volume restafval die de Vlaamse regering heeft opgenomen in het Vlaams huishoudelijk afvalplan wordt meer en meer zichtbaar! In heel wat Vlaamse steden en gemeenten zien we dat de daling is ingezet en die daling in te verbranden restafval is nog duidelijker geworden sinds er meerdere soorten plastics in de blauwe PMD-zakken mogen belanden.


Vergelijken we bijvoorbeeld de volumes restafval in de gemeente Aartselaar dankzij die verruiming van de PMD-zakken dan zien we over de maanden april-mei een daling met 64% t.o.v. dezelfde maanden in 2020. (April + mei 2020: 347,86 ton huisvuil t.o.v. april + mei 2021: 125,64 ton.).


In de overige gemeenten van het IGEAN-gebied is dat denkelijk niet anders. Die serieuze daling brandbaar restafval in combinatie met de beschikbare, onbenutte verbrandingscapaciteit elders in Vlaanderen ondersteunen onze eerder aangetoonde stelling dat Vlaanderen geen nood heeft aan een peperdure, grotere ISVAG-verbrandingsoven. Zelfs de huidige ISVAG-oven die nu nog 365 dagen per jaar luchtvervuiling en heel wat bijkomend verkeer op de zwaarbelaste A12/N177 veroorzaakt, kan afgebroken worden zonder dat er een probleem zou ontstaan voor de burgers of gemeenten.


Meer nog, de belastingbetalers en de gemeenten-aandeelhouders zouden dan niet alleen een onverantwoord dure bouw van een overbodige, nieuwe oven vermijden, ze zouden meteen ook kunnen genieten van de lagere afvalverbrandingstarieven die door ISVAG’s concurrenten worden aangerekend. De gemeenten/steden die aandeelhouder zijn van ISVAG zullen bij vereffening van ISVAG trouwens nog een niet-onaardige som uitgekeerd krijgen uit de miljoenenreserve die ISVAG heeft aangelegd om die overbodige, nieuwe verbrandingsoven te kunnen bouwen. Voorwaar een leuk vooruitzicht voor de lokale politici in de deelnemende gemeenten die hun burgers dit voorrecht kunnen laten genieten… (Dit misschien met uitzondering van die paar politici die nu een betaald mandaat hebben binnen ISVAG, maar als die enkelingen hun politieke verantwoordelijkheid serieus nemen dan kunnen ook zij niet tegen het vermijden van onnodige uitgaven zijn.)


Niet alleen de lokale politici, maar bij uitbreiding de Vlaamse Regering met Minister van Leefmilieu Zuhal Demir op kop heeft hier een kans om te tonen dat het menens is met het klimaatbeleid en de zorg voor een gezond leefmilieu. De dalende restafvalvolumes bieden de gelegenheid om - anders dan in het 3M-debacle - hier nog wel pro-actief te kiezen voor een gezonder leefmilieu met minder luchtverontreiniging (CO2 én NOX) en tegen een verdere negatieve klimaatverandering.


Vanuit voortschrijdend inzicht hoeft de Minister trouwens niet per se te wachten op de verwachte vernietiging van ISVAG’s vergunningen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb.)

Momenteel is er nog geen zittingsdatum bekend, maar de dossiers die zijn aangespannen door o.a. Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, de Belgische Federatie van de afval- en recyclagesector Denuo én de gemeente Aartselaar zijn recent wel toegewezen aan een referendaris van de RvVb. Vermoedelijk vinden de zittingen dit najaar plaats.

Update 24 oktober 2021: de datum van de pleitzitting werd ondertussen vastgelegd op 9 december, de uitspraak ten gronde volgt pas later.


Het zou van goed bestuur getuigen als de Minister hier pro-actief een streep trekt over een verbrandingsoven op de grens van Wilrijk & Aartselaar en die vrij te komen ruimte dan milieuvriendelijker benut. (Bv. Wateropvang, een park, …)
 

De uitgever van deze tekst is de gemeentelijke milieuadviesraad, een onafhankelijk adviesorgaan, waarvan de stemgerechtigde leden, zoals statutair bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2019, uitgesloten zijn van enig lokaal politiek mandaat. Meer info te verkrijgen via MINAraadAartselaar@gmail.com

Commenti


bottom of page