top of page

World Cleanup Day 2022

Tijdens de World Cleanup Day op zaterdag 17 september, verzamelden zo’n 34 inwoners in onze gemeente om vanuit 6 verzamelplaatsen zwerfvuil te ruimen.


Een 20-tal vuilniszakken werden verzameld op het Laar, waar de MINA raad de vrijwilligers trakteerde op een hapje en een drankje.


Meer info in het persbericht van HLN

Met dank aan Ria Thys voor de coördinatie.


bottom of page