top of page

Ons bezwaarschrift staat online!


Ondertussen heeft ISVAG een aanvraag ingediend voor een nieuwe omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe afvalenergiecentrale & sloopbestaande installaties ISVAG Wilrijk met vegetatiewijzigingen.​

Het openbaar onderzoek m.b.t. deze aanvraag wordt georganiseerd t.e.m. 13 maart 2020. Alle info hieromtrent vindt u sinds vandaag op deze pagina.

De Aartselaarse MINA-raad heeft, samen met een gerenommeerd advocatenkantoor uit Gent, een modelbezwaarschrift opgesteld met opmerkingen m.b.t. het dossier voor de aanvraag van ISVAG voor de bouw en de exploitatie van de nieuwe afvalenergiecentrale.

Dit lijvige bezwaarschrift is integraal te lezen op onze website via deze pagina. Ook deze keer kunt u via onze website bezwaar indienen tegen deze vergunning via het web-formulier. Hierdoor sluit u aan bij ons uitgebreide bezwaarschrift.

Tot en met 13 maart kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Dit kan: ‐ analoog per brief op het volgend adres:

Baron van Ertbornstraat 1 te 2630 Aartselaar ‐ digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)

Vermeld op uw bezwaarschrift steeds duidelijk het gemeentelijk referentienummer: 11001/2020/00020

 

Wij hopen wederom op uw steun om zoveel mogelijk bezwaarschriften te kunnen indienen ten laatste op 13 maart 2020!

 

De uitgever van deze tekst is de gemeentelijke milieuadviesraad, een onafhankelijk adviesorgaan, waarvan de stemgerechtigde leden, zoals statutair bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2019, uitgesloten zijn van enig lokaal politiek mandaat. Meer info te verkrijgen via MINAraadAartselaar@gmail.com


bottom of page