top of page

Stand van Zaken - Bezwaarschrift ISVAG omgevingsvergunning - 12 maart 2018

ISVAG omgevingsvergunning

Gelet op de actieve strijd tegen afvalverbranding in het algemeen en de afvalovens van ISVAG en IHK in het bijzonder die de milieuraad sinds haar oprichting in 1989 heeft gevoerd, neemt de milieuraad ook ditmaal het voortouw om u allen over de ISVAG-aanvraag duidelijk te informeren en te sensibiliseren.

 

Tussen 9 februari en 11 maart 2018 konden inwoners van Aartselaar, Wilrijk en ruime omgeving bezwaarschriften indienen tegen de nieuwe omgevingsvergunning van ISVAG.

De MINA-raad van Aartselaar en de gemeentelijke dienst Omgeving namen een gerenommeerd Gents advocatenkantoor onder de arm, gespecialiseerd inzake omgevingswetgeving, om een uitgebreid en gefundeerd bezwaarschrift samen te stellen en ter beschikking te stellen van alle burgers.


Op deze pagina vindt u het bezwaarschrift dat werd ingediend.

 

Dankzij jullie konden de Dienst Omgeving-Milieu van de gemeente Aartselaar en de MINA-raad
in totaal 1.602 bezwaarschriften noteren.

Deze bezwaarschriften worden symbolisch overhandigd aan de Burgemeester en het College van Schepenen van de gemeente Aartselaar op maandag 12 maart 2018 om 16u.

registratie
bottom of page