top of page

Stand van Zaken - Bezwaarschrift ISVAG omgevingsvergunning - 14 maart 2020

ISVAG omgevingsvergunning fase 3

Beste inwoner van Aartselaar en buur van de ISVAG-afvaloven,

Zoals aangekondigd in onze mailing van 13 februari, konden jullie op onze website het bezwaarschrift vinden dat door de advocaten is voorbereid tegen de ISVAG-vergunningsaanvraag voor de bouw en exploitatie van een nieuwe afvalverbrandingsoven op de huidige locatie langs de A12, midden de dichtbevolkte woonwijken van Aartselaar en Wilrijk.

Gelet op de actieve strijd tegen afvalverbranding in het algemeen en de afvalovens van ISVAG en IHK in het bijzonder die de milieuraad sinds haar oprichting in 1989 heeft gevoerd, neemt de MINA-raad ook ditmaal het voortouw om u allen over de ISVAG-aanvraag duidelijk te informeren en te sensibiliseren.

Wij deden dan ook een warme oproep om binnen de termijn van het openbaar onderzoek (tussen 13 februari en 13 maart 2020) bij het college van burgemeester en schepenen massaal schriftelijk bezwaar in te dienen.

Dankzij jullie kon de gemeente Aartselaar 2.184 bezwaarschriften noteren!
 

Er werden in totaal 2184 bezwaren ingediend bij de gemeente Aartselaar.

  • 1632 personen ondertekenden via de website van de MINA-raad, een bezwaar dat door de MINA raad werd opgesteld

  • 548 personen ondertekenden een papieren versie van het bezwaar van de MINA raad  (via de markt en huis en huis)

  • 2 bezwaren werden rechtstreeks in het omgevingsloket ingediend, één hiervan is een uniek, gebundeld bezwaar dat door 4 personen werd ingediend ; één betreft ook een ondertekening van het bezwaar dat door de MINA raad werd opgesteld.

  • 2 unieke bezwaren werden analoog ontvangen.

Nog even ter info wat documentatie:

- De opvallendste conclusies uit de VITO Managementsamenvatting

- De tekst van het bezwaarschrift dat meer dan 2180 burgers hebben ondertekend

registratie
bottom of page