top of page

Stand van Zaken - Bezwaarschrift ISVAG omgevingsvergunning - 17 december 2018

ISVAG omgevingsvergunning - fase 2

ISVAG-strategie “Verdeel de vergunningsaanvragen en heers…” heeft duidelijk gefaald:

bijna 1.700 personen tekenen bezwaar aan tegen de nieuwe afvaloven!

 

Tussen 9 november en 9 december 2018 konden inwoners van Aartselaar, Wilrijk en ruime omgeving bezwaarschriften indienen tegen de nieuwe omgevingsvergunning van ISVAG voor de bouw en exploitatie van een nieuwe oven.

 

De MINA-raad van Aartselaar en de gemeentelijke dienst Omgeving namen een gerenommeerd Gents advocatenkantoor onder de arm, gespecialiseerd inzake omgevingswetgeving, om een uitgebreid en gefundeerd bezwaarschrift samen te stellen en ter beschikking te stellen van alle burgers

 

Nadat eerder dit jaar meer dan 1.600 omwonenden bezwaar indienden tegen de eerste vergunningsaanvraag voor de verlenging van de milieuvergunning van de oude ISVA-afvaloven, hebben ditmaal bijna 1.700 personen een bezwaarschrift ingediend tegen de oprichting van een nieuwe mastodontoven naast de oude oven.

De gemeente Aartselaar ontving via onze website 1.416 bezwaarschriften en daarnaast werden 246 “analoge” bezwaarschriften ontvangen.

Er werden ook bezwaren rechtstreeks ingediend via het Omgevingsloket, zoals bvb door de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en door het Gemeentebestuur van Aartselaar zelf. Dit laatste gebeurde door haar raadsman, het in omgevingsrechten gespecialiseerde Gentse Advocatenkantoor LDR1.

Het definitieve aantal is nu nog niet volledig gekend, omdat ook bij de stad Antwerpen bezwaarschriften konden worden ingediend, maar we zitten zeker boven de 1.662 bezwaarschriften.

Drie opvallende vaststellingen hierbij

 

  • 71% van deze ingediende bezwaarschriften is afkomstig van inwoners van Aartselaar en Wilrijk

  • de kostenverslindende ISVAG-plannen worden betaald door alle belastingplichtigen van de ISVAG-gemeenten: ditmaal worden er ook veel bezwaarschriften uit deze gemeenten genoteerd.

  • de ISVAG-plannen staan haaks op ’s lands verplichtingen tot het significant terugdringen van de nationale CO²-uitstoot: ditmaal tekenen ook talrijke inwoners uit de andere Vlaamse provincies bezwaar aan.

Hoe gaat het nu verder?

 

Zoals bij de eerste vergunningsprocedure wordt door de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) een eindadvies voorbereid en voorgelegd aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw (J. Schauvlieghe).

Dit eindadvies bundelt en evalueert de ingediende bezwaren en opmerkingen, evenals de door de verschillende overheidsdiensten verleende adviezen.

Als de minister ook ditmaal de vergunning zou verlenen, is er opnieuw beroep mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 

In dat geval bestaat de mogelijkheid om bij hoogdringendheid de schorsing van de eventueel door minister Schauvlieghe verleende vergunning te vorderen, wat we zeker niet zullen nalaten te doen.

Onze standpunten

 

  • Wij weigeren te aanvaarden dat een, op Europese regelgeving gebaseerde vergunningsprocedure, niet meer is dan een verplichting “pro forma”.

  • Wij weigeren ons neer te leggen bij een zoveelste, nieuwe aanslag op de leefbaarheid van onze omgeving en op onze gezondheid!

hoe gaat het nu verder
registratie
NewISVAGbynight.jpg
bottom of page