top of page

onze berichten

Nieuws

MINA-raad Aartselaar

MINA - Milieu & Natuur Aartselaar

De MINA-raad verleent advies bij:
• de gemeentelijke milieubeleidsdocumenten;
• de gemeentelijke initiatieven rond het behoud en de ontwikkeling van

de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit van de gemeente.

De MINA-raad is bevoegd om voorstellen te doen en advies te verlenen

over alles wat met leefmilieu te maken heeft.

home beeld hert
milieuraad
nieuws

onze projecten

Wat doen we

Samen gaan we groener

Lokale energie

Rob het eenzame zwerfvuilblikje

Let's do it in de vuilbak!

Pesticiden, geen kinderspel

Zonder is gezonder!

De MINA-raad sensibiliseert de inwoners van Aartselaar via verschillende kanalen en acties.

Samenstelling

Wie zijn we

In de raad kunnen volgende stemgerechtigde leden zitting hebben:
• afgevaardigden van de lokale milieu- en natuurverenigingen (twee per vereniging)
• één afgevaardigde van de compostmeesters
• één afgevaardigde van de gemeenschapsschool, één afgevaardigde van de gemeentelijke basisschool,
• één afgevaardigde van de parochiale kleuterschool
• één afgevaardigde van de representatieve werknemersorganisaties of vakbonden
• één afgevaardigde per beroepsorganisatie: handel- en industrie, middenstand, land- en tuinbouw
• maximum 4 burgers, op basis van een bijzondere interesse voor het leefmilieu in de brede zin.

De leden van de raad zijn:
• Natuurpunt: Luk Smets, Ria Thys
• Handel & Industrie: Mark Van Hemelrijk
• ATA: Patci Beukelaer
• Werknemersafgevaardigden: Jean Pierre Herincx
• Kringloopkrachten: Angela Scholiers

• Landelijke sector: -
• Burger: Peeters Jeroen, Erwin Van de Mosselaer, Robert Reynaert
• Omgevingsambtenaar: Casper Vandezande (niet stemgerechtigd)
• Schepen van leefmilieu: Hans Cops (niet stemgerechtigd)

• Schepen van dierenwelzijn: Bart Lambrecht (niet stemgerechtigd)

Voorzitter: Erwin Van de Mosselaer

Ondervoorzitter: -

Penningmeester: Luk Smets

Secretaris: Casper Vandezande

wat
wie
Contacteer MINA-raad Aartselaar
contact
bottom of page